Bij Antea Group worden we enthousiast van bijzondere bouwprojecten. Basisschool De Treffer in het Friese Gorredijk past perfect in dit profiel. Rinze Bargerbos (projectleider bij de gemeente Opsterland) en Mathijs Kalma (bouwbegeleider Antea Group) blikken terug op een bouwtraject waarin goede communicatie én een uitstekende voorbereiding de sleutel tot succes vormden. 

School met bewegend leren

Met De Treffer is Gorredijk niet alleen een bijzonder gebouw, maar vooral ook een uniek onderwijsconcept rijker. Het centrum is volledig ingericht op Bewegend Leren. Van basketbalnetten in de hal, gangen waardoor je lekker kunt rennen en extra ruime lokalen: De Treffer nodigt leerlingen op allerlei manieren uit om te bewegen. “Dit betekent dat kinderen hier niet langer dan twintig minuten achter een tafel zitten en dat ze al bewegend bezig zijn met taal en rekenen”, vertelt Bargerbos.

Bouw kindcentrum

Toch lag de grootste uitdaging niet in het onderwijsconcept, maar in de factor tijd. Bargerbos: “De plannen kenden een lange aanloop. Het eerste plan – dat enkele jaren voorbereiding kostte - ging uit van een MFA (Multifunctionele Accommodatie) met ruimte voor twee basisscholen, een middelbare school en een theater.” In 2019 werd besloten dat er alleen een kindcentrum kwam. “Dit betekent dat je met de partijen die overblijven een paar stappen terug moet. En als school en kinderopvang wil je op een gegeven moment natuurlijk wél doorpakken.”

Bouwbegeleiding school

Om die versnelling te kunnen maken, was de voorbereiding essentieel, vertelt Mathijs Kalma van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. Samen met zijn collega Michael Sapulette verzorgde hij de bouwbegeleiding - vanaf het eerste initiatief tot en met de realisatie. Kalma: “Zo’n project is een reis. Het is de kunst om iedereen op die reis mee te nemen. Om wensen, verwachtingen en ideeën van gebruikers zo goed mogelijk te vertalen naar wat er technisch en budgettair mogelijk is. En vooral om hierin niets te laten liggen en toch de vaart erin te houden.”

De spin in het web

Vanuit dit vertrekpunt begeleidde Antea Group – in bouwteamverband - namens de gemeente het bouwproces. “Mathijs én Michael waren voor ons een uiterst belangrijke spin in het web”, vertelt Bargerbos. “Ophalen van wensen en eisen, partijen samenbrengen, in gesprek gaan met aannemer, architect en installateur, de bouwteamvergaderingen voorzitten. Het was fijn dat wij het hele pakket konden overlaten aan een partner op wie je kunt vertrouwen, die begrijpt wat het belang is en die ons op de juiste momenten meenam.”

Bouwbegeleider: goed luisteren

Als bouwbegeleider moet je verschillende werelden bij elkaar brengen, weet Kalma. “Wij weten uit de dagelijkse praktijk alles over techniek en bouwprocessen. Het is de kunst om die kennis en expertise toe te spitsen op een specifieke situatie, zoals een kinderopvang of een school. Door goed te luisteren naar de ervaringsdeskundigheid van je opdrachtgever creëer je meerwaarde in je project.” Mooi voorbeeld is het slaapgedeelte voor de jonge kinderen. “Dat hebben we in overleg met de opvang aan de noordwestkant van het gebouw gesitueerd. Daar komt minder zon, en het kost hierdoor minder energie om voor een goed slaapklimaat te zorgen. Zo’n oplossing bedenk je alleen met elkaar.”

Realisatie binnen een jaar

In het najaar van 2021 ging de eerste paal de grond in en in september 2022 werd de school officieel geopend. Niet alleen de snelle realisatie was een prestatie, ook het eindresultaat mag er zijn. Zo zijn ze in Gorredijk maar wat trots op hún school. Bargerbos: “En qua duurzaamheid gooit dit gebouw eveneens hoge ogen. PV-panelen, lichtsystemen met bewegingssensoren, luchtbehandeling met terugwinning én een warmtepompinstallatie: ze dragen eraan bij dat we een energielabel A++++ mogen voeren. Dit is meer dan waar we vooraf op hadden ingezet.”