Ga naar hoofdinhoud
Transitievisie warmte
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Transitievisie warmte

Heb je vragen?

Transitievisie warmte: Van draagvlak tot uitvoering

In 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte gereed hebben. In de visie staat op welke wijze de gemeente specifieke wijken gaat transformeren tot aardgasloze wijken. Deze visie heeft impact op alle stakeholders in het proces en daarnaast op de fysieke leefomgeving. Hierbij is het van belang om alle elementen goed af te wegen voordat wordt overgegaan tot het maken van keuzes. 

De visie en het wijkuitvoeringsplan

Hoe kan draagvlak, inpassing in de leefomgeving en inpassing in beleid het meest optimaal worden gerealiseerd? Onze adviseurs helpen hier graag bij. Bijvoorbeeld bij het inzichtelijk maken en de ontwikkeling van één of meerdere wijkuitvoeringsplannen. Heb je alle keuzes en het besluitvormingsproces in beeld waar je gemeente en de belanghebbende stakeholders voor staan? In de wijkuitvoeringsplannen dien je als gemeente de onderdelen te onderbouwen zoals de energie-infrastructuur, de impact voor bewoners en bedrijven en de kosten en financiering van de opgave.

Verbinding en samenwerking

Bij de transitie naar aardgasvrije wijken draait het om verbinding en samenwerking. Hoe zorg je als gemeente voor een gedragen Transitievisie Warmte en een gedragen wijkuitvoeringsplan? Hoe betrekken we partijen van een afstand? Die vraag krijgen we van diverse opdrachtgevers die met het opstellen van een Transitievisie Warmte bezig zijn. Want een visie dient uiteindelijk ook te resulteren in een realistisch, haalbaar en betaalbaar project dat leidt tot een tastbaar resultaat, namelijk betaalbare warmte voor iedereen.

Een gedegen en realistisch plan

Antea Group ondersteunt graag bij het opstellen van de Transitievisie Warmte en gedragen uitvoeringsplan. We hebben een methode ontwikkeld om op basis van een slimme combinatie van participatie, technische kennis, financiering en digitale analysetools tot een gedragen en realistisch plan voor aardgasvrije wijken te komen. 
We ondersteunen  het volledige proces: van het communicatie-, en participatieplan, de visie tot en met de wijkuitvoeringsplannen, zoals business case, de juridische en de governance. Antea Group is met 1500 experts in Nederland de partij om jouw gemeente te ondersteunen bij de energietransitie opgave. Onze adviseurs zijn ervaren met energietransitievragen op het gebied van beleid, communicatie, participatie, techniek, recht en financiën.
 

Hulp nodig met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie