Ga naar hoofdinhoud
Antea Group Energytool
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Ambities in de energietransitie tastbaar en toegankelijk maken

In het najaar van 2020 is de verwachting dat de Regionale Energie Stratgieën (RES) opgeleverd moeten worden. Hiermee wordt inzichtelijk of Nederland aan de klimaatdoelstellingen gaat voldoen. Met het steeds meer vorm krijgen van de RES-en wordt het voor gemeenten steeds belangrijker om lokaal de zaken op orde te krijgen. Maar hoe brengt een gemeentelijke organisatie dit proces verder? Wat zouden de stappen moeten zijn om het begrip energietransitie van een complex krachtenveld naar een aantrekkelijke dialoog te brengen? Antea Group ondersteunt partijen bij het zetten van deze eerste stappen.

De eerste stap

Om te voorkomen dat de emotie de boventoon voert, is het vertalen van de wirwar aan informatie (energiedata, verbruiksinformatie, bewonersprofielen, juridische grondslagen en ruimtelijke beperkingen) een belangrijke eerste stap. Veel informatie is beschikbaar vanuit het PBL, de startersanalyse en de gemeentelijke bronnen. Daarnaast zijn er randvoorwaarden zoals vervangingsinvesteringen en de netcapaciteit. Dit zijn allemaal harde gegevens en bepalend voor het behalen van de energiedoelstellingen. Daarnaast zijn er de persoonlijke voorkeuren, ervaringsgegevens, de klimaatverandering, politieke ambities en diversiteit aan maatregelen. Dat zijn de nog niet gedefinieerde factoren die zeker ook meespelen in het vaststellen van de ambities op lokaal niveau.

Ambities in de energietransitie tastbaar en toegankelijk maken
Ambities in de energietransitie tastbaar en toegankelijk maken

Een tool als hulpmiddel

Hoe maak je de wereld van energietransitie toegankelijk? En wat zijn werkbare oplossingen die in een later stadium op draagvlak kunnen rekenen? Om al die gegevens voor de betrokkenen toegankelijk te maken, en hier een visie over te formuleren om te komen tot een haalbaar en betaalbaar plan komt heel wat kijken. Antea Group heeft hiervoor een methodologie ontwikkeld. Met behulp van een applicatie ondersteunt onze Energytool bij het proces van het vertalen van de relevante lokale energiedata naar optionele maatregelen om de ambities te behalen. De applicatie geeft gezamenlijk inzicht bij de betrokken stakeholders zoals de gemeenteraad en burgers en stakeholders. De applicatie biedt maatwerk, omdat het wordt aangeboden als integraal onderdeel van het besluitvormingsproces. De applicatie kan in een later stadium dienen als monitoringstool.

Energytool zorgt voor inzicht

Onze AG Energytool zorgt voor inzicht, overzicht en controle. Op deze digitale kaart kun je precies inzoomen op jouw oplossingen en toepassingen. Hoe? Door te spelen met de beschikbare mogelijkheden op basis van de wensen, voorkeuren en mogelijkheden van jouw gemeente. Bijvoorbeeld: wat is de bijdrage van een windmolen met 200 meter hoogte? Wat is de energieopbrengst van een zonnepark? En waar is er ruimte voor een biocentrale? De tool is op meerdere manier inzetbaar. Van een actieve workshop, een dynamische werksessie tot een enerverende discussieavond. Wij zorgen vanzelfsprekend voor de juiste, doeltreffende inrichting en begeleiding tijdens jullie dashboard-sessie. Met alle relevante gegevens en kerngetallen voor jouw gemeente als eindresultaat. Van opbrengsten, data en infrastructuur: je verkrijgt echt inzicht in alle (on)beschikbare ruimtelijke mogelijkheden.

Meer weten over onze energytool?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie