Met de komst van de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) staan de werelden van de BAG, BGT en de WOZ voor grote veranderingen. De registraties zijn nauw met elkaar verweven: maar onderlinge samenwerking is wél iets waaraan je moet blijven werken. Daarom vroeg de gemeente Súdwest-Fryslân ons om een workshopserie te ontwikkelen. Om de verbinding te leggen, processen te verbeteren en de veranderingen naar de  SOR te concretiseren.

BGT, BAG of WOZ-gegevens

Wanneer je goed samenwerkt, kun je het elkaar een stuk gemakkelijker maken. Dit gaat zeker op voor specialisten die met én aan de BGT, BAG of WOZ-gegevens werken. Maar, dit is geen gemeengoed weet Rob Janssen, manager van het team Data, Informatie en Analyse (DIA) van Súdwest-Fryslân: "Er zijn drie teams met hún stukje bezig en die willen dit allemaal zo goed mogelijk doen. In de waan van de dag is er niet altijd aandacht voor elkaar – terwijl je juist ontzettend afhankelijk bent van elkaar."

Workshopserie

Dit was aanleiding om Antea Group in te schakelen voor een serie workshops rondom de vraagstukken die in de gemeente spelen. In februari volgde de aftrap. Janssen: "Eerst hebben collega’s van de teams iets verteld over hun werk: de landmeter, de WOZ-taxateur en collega’s die zich bezighouden met BAG en BGT. En vervolgens zijn we verbindingen gaan leggen: wat speelt er bij jullie, hoe kunnen we elkaar versterken? Dit begint al bij de mutaties en wijzigingen die bij de één binnenkomen en voor de ander van groot belang zijn."

Verbeterpunten in samenwerking

Dit inzicht resulteerde meteen in de nodige verbeterpunten. Janssen: "Nu blijven wijzigingen en mutaties soms nog liggen, terwijl dit het werk van de ander weer lastiger maakt. Nu er kennis van elkaars werk is, hebben we daar afspraken over gemaakt. Verder hebben we naar aanleiding van de workshops samenwerkdagen in het leven geroepen. Hierin bespreken de verschillende teams met elkaar de complexe opgaven die er liggen en hoe ze elkaar daarbij kunnen helpen."

VoorSORteren

Een ander thema was de Samenhangende Objecten Registratie. "Hier hebben we het uitgebreid over gehad. Wat gaat de SOR betekenen voor ons werk en onze organisatie, hoe kunnen we alvast slim voorsorteren op de SOR - bijvoorbeeld in de aanschaf van nieuwe software? Bijzonder is dat er in onze gemeente in 2014 al plannen zijn gemaakt rondom integraal databeheer: nu de SOR aan de horizon komt, kunnen we hierop verder bouwen. We hebben nog stappen te zetten, maar met kennis en begrip over de werkvelden heen is het begin in elk geval gemaakt", aldus Janssen.