‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan’: prachtig hoe een reclameslogan (in dit geval van een belgigant) een gevleugelde uitspraak wordt. Eentje van het kaliber ‘Goeimoggel’ en ‘Foutje, bedankt’. Eentje die je opeens overal hoort. En hoewel ik weinig op heb met schreeuwerige belreclames, heb ik die slogan toch ook ‘geadopteerd’. Vooral omdat hij zo treffend is voor de Samenhangende Objectenregistratie (SOR).

Voorsorteren op de SOR

Landelijk zijn overheden al een jaar of tien onderweg om de afzonderlijke basis- en kernregistraties op orde te krijgen. Een hele verbeterslag. Desondanks ervaren we, met het bredere (verplichte) gebruik van registraties, dat integraal werken nóg beter en gemakkelijker is: minder fouten, meer gebruiksmogelijkheden. Reden voor het Ministerie van BZK, Waarderingskamer, VNG, VNG Realisatie en het Gemeentelijk Geo- Beraad (GGB) om de handen ineen te slaan en voor te sorteren op de Samenhangende Objectenregistratie.omgev

Gaat dit wel lukken?

In deze SOR krijgen de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie (BGT), waardering onroerende zaken (WOZ) en beheer openbare ruimte (BOR) op hoofdlijnen een plek. Het plan is om te koersen op een Samenhangende Objectenregistratie in 3D in 2025. Klinkt erg ambitieus. Alle grootschalige trajecten rondom de basisregistraties zijn immers vaker uitgesteld. En het wetgevende traject is nog niet eens in gang gezet. ‘Gaat dit überhaupt wel lukken…?’, is een vraag die klanten me geregeld stellen.

Bijna elke vraag gaat over het creëren van minder gedoe.


Mirian van Ansem
Senior adviseur Data & Informatie

Minder gedoe

Mijn antwoord…? ‘Ik denk van wel’. Ik verwacht dat er in 2025 wel grote stappen zijn gezet richting die samenhangende 3D objectenregistratie. Niet omdat het MOET. Wel omdat gebruikers ervaren dat er grote winst te behalen is als je het DOET. Ik merk het bij klanten. Bijna elke vraag gaat over het creëren van minder gedoe. Oftewel, integreren van data, processen en technologie om tot betere informatievoorziening, betere datakwaliteit en meer efficiency te komen.

Grote veranderingen

Dit is nodig. De komende jaren staan in het teken van grote veranderingen. Denk aan de Omgevingswet, de slimme leefomgeving, energietransitie en datagedreven werken. Opgaven waarbij datasets geen gedoe meer op mogen leveren, maar juist als uitgangspunt moeten gaan dienen (betrouwbaar, actueel en meteen inzetbaar). Het goed integreren, beheren en gebruiken van samenhangende objecten is dan een must.

Visie op SOR

Grote vraag is hoe je je als organisatie hierop kunt voorbereiden? Dit begint, wat mij betreft, met een organisatiebrede visie op de Samenhangende Objectenregistratie. Waar willen we naar toe en wat hebben we nodig…? Niet vanuit de gedachte van wat MOET, maar vanuit de mogelijkheden en de winst die de SOR oplevert. Vanuit dit vertrekpunt valt er veel te winnen. Voor de lange termijn (voorsorteren op de SOR), maar ook op de korte termijn (efficiënter en slimmer werken).

Ik ervaar het in de SOR-workshops die we aan gemeenten en belastingsamenwerkingen geven. De intrinsieke noodzaak is volop aanwezig. Dit maakt een SOR in 2025 ambitieus, maar zeker mogelijk. Niet omdat het MOET, maar juist omdat het KAN.