Uitvinder, topsporter, brandweerman, een beroemde You-Tuber. Wanneer ik m’n jongens of hun vriendjes vraag wat ze later willen worden, is dit ruwweg het lijstje dat ik krijg. Helaas heb ik nog geen kind ontmoet dat ‘beheerder van de openbare ruimte’ als droombaan noemde. Dat is jammer, want juist dit wordt één van de meest uitdagende beroepen van de komende decennia.

Afstappen van traditionele rol

Dat is natuurlijk mijn gekleurde mening. Maar wel één die ik graag uitdraag. Er gebeurt namelijk zo ontzettend veel in de openbare ruimte. Energietransitie, verstedelijking, klimaatverandering: ze hebben allemaal invloed op de manier waarop wij onze leefomgeving inrichten en beheren. En mede dankzij digitalisering en sensoring opent zich er een hele nieuwe range aan spectaculaire oplossingen.

Maar… De beheerder is er toch om onze leefomgeving schoon, heel en veilig te houden? Om ervoor te zorgen dat onze parken er mooi bij liggen, de perkjes gemaaid worden, de riolering werkt en de gaten uit het fietspad worden gehaald? Het liefst zo efficiënt mogelijk...? Vanuit onze traditionele kijk op de openbare ruimte misschien wel. Maar die rol gaat hoe dan ook veranderen.

Als beheerder ben je in wezen een beetje topsporter, uitvinder, You-Tuber en brandweerman inéén.


Bas Boonstra
Adviesgroepmanager GBI

Sleutelrol voor openbare ruimte

In vrijwel alle raadsprogramma’s vinden we ‘de gezonde en veilige stad’, ‘energietransitie’ en ‘smart mobility’ terug in de ambitie-top-drie. Binnen al deze thema’s speelt de openbare ruimte een sleutelrol. Denk aan meer groen om wateroverlast en hittestress tegen te gaan, aan fietspaden die ruimte bieden aan de e-bike of aan slimme lantaarnpalen die energiezuinig zijn, veiligheid bieden én informatie verzamelen over hoe we onze leefomgeving kunnen verbeteren.

Niet alleen het beheerwerkveld verandert, ook de beheerder. Juist als het om de inrichting van de leefomgeving vraagt, is de beheerder kennispartner bij uitstek. Groen, grijs, blauw, geel en ondergrond: er is geen andere afdeling die al deze werkgebieden met elkaar kan verbinden; die de vakkennis en de informatie in huis heeft. Die kan meedenken over veiligheid, vergroening, veranderende parkeernormen, het senior-proof inrichten van straten én het energiezuiniger maken van wijken.

Meerwaarde voor beheer

De beheerder is de aangewezen persoon om binnen al die thema’s en ambities meerwaarde te leveren. Maar dit vraagt ook iets van de beheerder zelf. Want, op de voorgrond treden is niet per definitie een eigenschap waarmee de beheerder is opgegroeid. We zijn vaak wat bescheiden, taakgericht en introvert. We weten ontzettend veel over de openbare ruimte, maar dragen dat niet altijd uit. En dat mag best een beetje meer…

Want van de beheerder wordt straks meer dan ooit gevraagd om op de toppen van z’n kennis en kunnen te presteren, om nieuwe experimenten en concepten te initiëren, om connected te zijn met burgers en stakeholders én om paraat te blijven staan wanneer schoon, heel en veilig in het geding is. En hiermee ben je in wezen een beetje topsporter, uitvinder, You-Tuber en brandweerman inéén.