What’s in a name? Kwartiermaker, regisseur, trekker, projectleider, enthousiasteling, projectmanager; de naam van de functionaris maakt niet uit. Het belangrijkste is dat deze persoon regelt dat de implementatie van de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) in de organisatie tijdig en adequaat opgestart wordt.

Wat verandert er?

Overheden zijn voor hun data nu nog aangewezen op de Basisregistraties. Ooit zijn deze gescheiden van elkaar ontstaan. Hierdoor staan gegevens over hetzelfde object verspreid over verschillende registraties. Dit maakt het beheer en gebruik ervan complex. De komst van de SOR zorgt voor eenduidige datasets, gestandaardiseerde en geïntegreerde werkprocessen én breder gebruik.

De komst van de SOR is een ingrijpende operatie. Datasets die geïntegreerd gaan worden, beheerders die kennis op moeten doen en mogelijk anders moeten gaan (samen-)werken, organisaties die uitbesteding van (delen van) taken gaan heroverwegen, afdelingen die anders gepositioneerd en ingevuld worden, ondersteunende systemen die eveneens een integrale functie krijgen. Kortom: er gaat het nodige op de schop dat meer dan de huidige basisregistraties raakt; dat moet uiteraard goed voorbereid worden. En daar kun je maar beter vroeg mee beginnen. Want, wie zich nu organisatie-breed voorbereid, kan gericht toewerken naar die transitie.

Wat doet de kwartiermaker ?

De kwartiermaker biedt inzicht, creëert draagvlak, organiseert en plant de transitie en zorgt voor de juiste start. Elke organisatie is anders en zal zich anders voorbereiden. Het is belangrijk dat de kwartiermaker aansluit op jullie manier van werken.

De kwartiermaker organiseert de visie op de SOR, neemt het bestuur mee, zorgt voor een roadmap en slaat de eerste piketpaaltjes, borgt budget, verzorgt plannen zoals een startnotitie en regelt dat de organisatie voor deze transitie ingericht wordt. Oftewel de kwartiermaker regelt de randvoorwaarden zodat de organisatie nadien zonder organisatorische, planmatige of budgettaire hobbels aan de slag kan.

Inventariserende fase

De eerste fase nadat de ‘start’ geregeld is, is de inventariserende fase. Hierin wordt op het vlak van data, proces en organisatie en techniek geïnventariseerd wat de uitgangssituatie is, welke wensen en ambities er leven en wordt het plan gesmeed voor de volgende stappen. Denk hierbij aan data-analyse, stakeholderanalyse, kennis- en competentieanalyse, impactanalyses of de informatie- architectuur. Met behulp van deze deelproducten maakt de kwartiermaker het plan concreet zodat management en bestuur meegenomen worden in de volgende stappen.

Antea Group helpt:

  • Door ondersteuning aan de kwartiermakers en projectleider;
  • Middels het leveren van kwartiermakers en projectleiders;
  • Door het uitvoeren van impactanalyses;
  • Bij het opstellen van roadmaps en plannen;
  • Met het in beeld brengen van datasets in de SOR-toolbox;
  • Bij het integreren, optimaliseren en aanvullen van uw dataset;
  • Met kennisopbouw in workshops en kennis-abonnement.