Een goed begin, is het…. Het is misschien wel de meest platgeslagen tegeltjeswijsheid die wij in Nederland kennen. Tegelijkertijd is het nog altijd het beste advies dat je kunt krijgen. Of het nu gaat om een werk, een sportwedstrijd of een klus in huis: wie zich goed voorbereid behaalt doelen sneller en efficiënter. Ook voor iedereen die zich bezighoudt met de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) kan deze wijsheid prominent aan de wand. 

Want, die Samenhangende Objectenregistratie (SOR) wordt steeds concreter. Zeker nu het conceptuele model de tweede consultatieronde heeft bereikt. Veel partijen die een rol spelen in het beheer of gebruik van de huidige Basisregistraties vragen zich af hoe ze alvast slim kunnen voorsorteren op de SOR. Een terechte vraag. Want, hoewel niet alle details van deze nieuwe registratie duidelijk zijn, kun je als organisatie toch al het nodige doen.

Klein of groot

Mijn ervaring is dat de impact van de SOR afhankelijk is van hoe je als organisatie werkt, denkt en georganiseerd bent. Ben je een kleine gemeente die registraties centraal heeft gepositioneerd en deze multidisciplinair met een visie beheert? Dan zijn de gevolgen minder groot dan bij een complexe samenwerkingsvorm met meerdere gemeenschappelijke regelingen waarbij alle stakeholders een belang hebben. Maar of je nu groot of klein bent, centraal of decentraal georganiseerd, een visie op data hebt of niet: in alle gevallen heeft de SOR een impact waar je als organisatie rekening mee moet houden.

Impactanalyse

De belangrijke stap is het opdoen van kennis over de SOR én vervolgens een impactanalyse te maken. Kortom, wat houdt de SOR in en wat betekent dit voor mijn organisatie? In grote lijnen gaat deze impact over data, processen, organisatie en techniek. Om die impact in beeld te brengen, is het goed om met een inventarisatie te starten. Te beginnen op strategisch niveau. Door te onderzoeken wat er in de i-visie van jouw organisatie staat, welke speerpunten er zijn en waaraan kan de SOR mogelijk een bijdrage leveren.

Inzoomen op data, organisatie en techniek

Daarnaast is het goed om op de verschillende onderdelen in te zoomen. Hoe zit het met de data die je in huis hebt: wat is de kwaliteit en de volledigheid? Met welke systemen werk je en van welke koppelingen maak je gebruik? Op gebied van processen is het goed om te onderzoeken hoe je nu werkt en wat slimmer kan. En als het gaat om je organisatie kun je alvast kijken waar jouw opgave ligt en of je hiervoor de kennis en competenties in huis hebt.

Ook winst voor nu

Met een impactanalyse of toolbox om data te beoordelen, ben je niet alleen beter voorbereid. Dankzij de inzichten die je opdoet, kun je er alvast voor zorgen dat jouw data via slimmere processen wordt bijgehouden in een team dat breed geëquipeerd is. Ik zie in de dagelijkse praktijk dat gecentraliseerde teams met 30% minder capaciteit hetzelfde werk kunnen verzetten. Misschien niet de 50% die de tegeltjeswijsheid ons voorschotelt, maar het is een mooie stap.

Tot slot: wellicht is de komst van de SOR een katalysator om data de plek in de organisatie te geven die het verdient. Ik denk dan aan een centrale, integrale data-afdeling die organisatiebreed data inwint, beheert, monitort, ontsluit en analyseert. Niet omdat het moet. Wel omdat data meer dan ooit de sleutel is om aan de slag te gaan met de opgaves waarvoor we staan. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.