Bij het testen van hoogspanningsstations is veiligheid extra belangrijk vanwege de grote risico’s van de installatie. Advies- en ingenieursbureau Antea Group ontwikkelde daarom een virtueel alternatief, genaamd TOTO VR. Met deze techniek kunnen de tests plaats vinden in een virtuele wereld. Daarnaast kan ook het personeel worden opgeleid in TOTO VR. De omgeving is te verkennen zonder dat de gebruiker daadwerkelijk gevaar loopt. ‘Virtual reality (VR) is niets nieuws, maar in deze industrie is de techniek tot nu toe nog niet toegepast als testhulpmiddel’, zegt Jesse Stammers, Business development manager virtual engineering bij Antea Group. ‘De eerste gebruikers van de pilot zijn zeer te spreken over de mogelijkheden.’

Digital twin

Op basis van een 3D model uit de BIM-software, een programma om modellen van ontwerpen te maken, kan de VR-technologie een virtuele omgeving maken, een zogeheten digital twin. Deze twin is vrij te gebruiken voor groepstrainingen, voor één-op- één oefeningen en voor een enkele gebruiker. ‘Vooral het testen en trainen zonder tijdslimiet bevalt de eerste gebruikers goed’, zegt Stammers. ‘De veiligheidsprotocollen hebben we in de software ingebouwd. Bepaalde zijn bijvoorbeeld deuren niet te openen voordat de gebruiker bepaalde veiligheidsmaatregelen heeft getroffen.’

Veilig de veiligheid van een tunnel testen

Het testen van een hoogspanningsstation is slechts een voorbeeld, TOTO VR is ook te gebruiken voor onder andere de infrastructuur. Om bijvoorbeeld de veiligheid van een tunnel te testen, moet deze tunnel compleet worden afgesloten voor verkeer. Dat kost veel geld en moeite. Alle partijen, zoals de ingenieurs en de brandweer, moeten paraat staan en de beschikbare tijd is beperkt. Door de tests in de digital twin uit te voeren kunnen tests zo vaak worden herhaald als de gebruiker wil, zonder oplopende kosten.

Digitaal trainen personeel

Daarnaast is TOTO VR in te zetten om installaties te testen die nog niet eens zijn gebouwd. ‘Zowel het testen van de installatie is mogelijk, als het trainen van toekomstig personeel’, zegt Stammers. ‘Het trainen van mensen in een virtuele omgeving is makkelijker dan droge uitleg op papier. Bij het uitleggen kan de cursist direct zien hoe deze toe te passen in de omgeving, nog voordat de installatie daadwerkelijk staat.’