In coalitieprogramma’s en beleidsplannen worden vele (organisatie)waarden benoemd waar de (decentrale) overheid, de ambtelijke organisatie, mee aan de slag wil. Organisatiewaarden die op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd, vaak moeilijk meetbaar en dus moeilijk te monitoren zijn. Antea Group heeft in opdracht van iAMPro (infrastructuur AssetManagement Professional), onderdeel van het CROW, een set van organisatiewaarden ontwikkeld om tot een gemeenschappelijke taal te komen.

Doelen en prestaties op strategisch niveau

Alle overheden staan voor de uitdaging om invulling te geven aan de grote thema’s, zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, energietransitie, circulaire economie en de vervangingsopgave. Wij zien dat verschillende ontwikkelingen en opgaven bij elkaar komen, waarbij de organisatiewaarden centraal staan. Omgevingswaarden zijn bedoeld voor het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en zorgen voor een goede omgevingskwaliteit. Vanuit assetmanagement worden doelen en prestaties op alle niveaus bepaald. En vanuit het beheer van de leefomgeving worden processen doorlopen die worden vastgelegd in integrale (maatschappelijke) beheerkaders en effect gestuurde beheerplannen.

Kennismatrix

De door Antea Group opgestelde kennismatrix met organisatiewaarden helpt (decentrale) overheden met het vormgeven van de genoemde thema’s, waarna iedereen weet wat ermee wordt bedoeld en hoe je meetbare doelstellingen kan benoemen.

Met behulp van de waardeselector kunnen organisaties de relevante organisatiedoelen kiezen, deze concretiseren naar assetmanagementdoelen en kpi’s (o.a. het aantal projecten waar bedrijven of inwoners onderhoud verzorgen en het aantal klachten over de uitvoering van onderhoud in een wijk) om de doelstelling concreet en meetbaar te maken. Met de kennismatrix en selector is een ‘buffet van organisatiewaarden’ beschikbaar en vormt hiermee de landelijke aanzet tot een volwaardige set organisatiewaarden.

‘Omgevingswaarden zijn bedoeld voor het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en zorgen voor een goede omgevingskwaliteit’

Succesvolle toepassingen

De waardeselector hebben wij inmiddels succesvol toegepast bij het opstellen van diverse Nota Kapitaalgoederen, effect gestuurde beheerplannen en Integrale Maatschappelijke BeheerKaders (IMBK’s). In deze processen leggen we de transparante verbinding tussen opgaven en de diverse assets. Zo wordt bijvoorbeeld voor zowel de groen- of wegbeheerder als bestuurder inzichtelijk, wat een concrete onderhouds- of vervangingsmaatregel bijdraagt aan het maatschappelijke thema klimaatadaptatie of duurzaamheid. Vervolgens kan de impact hiervan worden doorvertaald naar de gemeentelijke begroting en (beheer)organisatie.

iAMPro / CROW

Meer informatie is te vinden op de website van iAMPro. Op deze website is in een korte video uitgelegd op welke manier de kennismatrix en waardeselector gebruikt kunnen worden.