Green Rivers Open Wonders (GROW): het grootste ingenieursproject in Nederland op het gebied van natte natuur. Maar, er is nog iets dat dit project bijzonder maakt: een samenwerking op basis van het gedachtegoed van DOEN. Meerdere adviesbureaus trekken hierin samen op met opdrachtgever Rijkswaterstaat. Met collega’s Ronald Braam en Marianne Blom namen we een kijkje achter de schermen.

Nee, ze stellen zich op het projectbureau van GROW al niet meer voor als werknemer van Antea Group. ‘Daar zou je meteen op worden aangesproken’, vertellen contractmanager Ronald Braam en omgevingsmanager Marianne Blom. ‘Iedereen die hier werkt doet dit namens GROW. En of je nu via Arcadis, Antea Group, Bureau Waardenburg of HKV Lijn in Water binnenkomt, dat doet er niet toe. Alles draait om samenwerking op basis van gelijkwaardigheid: wij- en zij-denken past daar niet in.’

Zeventig KRW-projecten

Eerst terug naar de opgave van GROW: ruim zeventig deelprojecten die samen invulling moeten geven aan de Kaderrichtlijn Water in Oost-Nederland. Braam: ‘Hierbij gaat het om projecten die de ecologie en de waterkwaliteit moeten verbeteren. Denk aan het aanbrengen van geulen, strangen, natuurvriendelijke oevers tot het realiseren van uiterwaardverlagingen. En vaak een combinatie daarvan: dan heb je het over complete gebiedsontwikkelingen.’

GROW: alles zit erin

Over uitdagingen gesproken: er is vijf jaar tijd om dit omvangrijke pakket te verwezenlijken. Blom: ‘En in dit project zit echt alles, hè. Van het ontwerpen van maatregelen, het verzorgen van het omgevingsmanagement, het doorlopen van procedures tot het aanbesteden van de contracten. Er werken straks 150 mensen in allerlei deelprojecten aan deze opgave. Dit vraagt om een kernteam dat voor langere tijd met elkaar op reis gaat en onderweg – ondanks alle onzekerheden - de doelen in het vizier houdt.’

Betere samenwerking in projecten

Dit was voor Rijkswaterstaat reden om dit project op een andere manier op de markt te zetten. Braam: ‘Eigenlijk zeiden ze: wij hebben een opgave, overtuig ons met een plan en een goed team.’ Die uitvraag leunde sterk op het gedachtegoed van DOEN. Een aanpak die een betere samenwerking in projecten beoogt: tussen opdrachtgevers en marktpartijen, maar ook met beheerders en stakeholders. Braam: ‘En DOEN staat voor werken vanuit de bedoeling en het creëren van maximale klantwaarde.’

De beste specialist

Klinkt logisch. Maar dat is het zeker niet. Zo was deze aanpak soms best wennen. Braam: ‘Het is bijvoorbeeld lastig wanneer je als specialist een goed idee bedenkt, dit met de concurrent te delen. Onze directies hebben meteen aangegeven dat we die gevoeligheden moesten loslaten. Waar de één een slim idee heeft, kun je dit met de kennis van de ander nog slimmer maken.’ Nog zoiets: de verdeling van het werk. ‘We kijken bij de inrichting van de teams niet welk bureau aan de beurt is, wel naar de beste specialist die voorhanden is.’

Eerlijk geld, eerlijk werk

Ook de samenwerking met Rijkswaterstaat is anders dan anders. Blom: ‘Binnen GROW werken we op gelijkwaardige basis samen. Je vult elkaar aan en voert met elkaar een open discussie over oplossingen.’ Het helpt daarbij dat er volledige openheid is over kosten en marges, vult Braam aan: ‘Eerlijk geld voor, eerlijk werk is één van de uitgangspunten van DOEN. Hierover zijn op voorhand afspraken gemaakt. Hierdoor gaat het veel meer over de inhoud van het werk.’

Green Rivers Open Wonders

Die open houding kenmerkt het GROW-team. Blom: ‘We hebben van tevoren bijvoorbeeld uitgesproken dat er in zo’n omvangrijk programma sowieso wel érgens gedoe gaat ontstaan. Dat is niet erg, zolang je het er maar over hebt. Het is fijn dat je gewoon – ook bij de opdrachtgever - aan de bel kunt trekken als iets niet loopt of niet goed voelt. En dat je vervolgens elkaars kennis en ervaring kunt gebruiken om toch een oplossing te vinden.’

Doelmatig werken bij GROW

Onderhand raakt GROW in een stroomversnelling. Na een jaar van voorbereiden, werkafspraken maken en prioriteiten stellen, zijn er vijf teams onderweg met het ontwerpen van de eerste maatregelen. Braam: ‘Nu ga je de kracht van DOEN ook echt ondervinden. Je levert bijvoorbeeld niet meer als bureau een product op om vervolgens tig keer te pingpongen met de opdrachtgever. Nee, je bent met elkaar vanaf het begin betrokken bij de oplossing en hoe die eruit moet zien. Je werkt hierdoor veel doelmatiger.’

Dat gevoel houden ze er graag in bij GROW: of je nu van Antea Group, Rijkswaterstaat of Arcadis bent. Blom: ‘Het grappige is dat je na verloop van tijd niet eens meer door hebt wie er nu eigenlijk van welk bureau komt.’