Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar houden, dat is de doelstelling van Rijkswaterstaat. Om meetbaar te maken aan welke eisen de infrastructuur moet voldoen, gebruikt Rijkswaterstaat prestatie-eisen. Maar hoe meet je leefbaarheid?

Goede prestatie-eisen voor leefbaarheid

Veiligheid en bereikbaarheid zijn van oudsher de focus van het assetmanagement bij Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat werkt aan het verder ontwikkelen van prestatie-eisen als onderdeel van een verbetertraject voor het assetmanagement. Maar hoe zien goede prestatie-eisen voor leefbaarheid eruit? En hoe passen die prestatie-eisen in de ontwikkeling van assetmanagement binnen Rijkswaterstaat? Met die vraag gingen onze adviseurs assetmanagement, samen met experts van Rijkswaterstaat aan de slag.

Passend maken binnen assetmanagement

Onder leefbaarheid vallen onderwerpen zoals Natuur, Klimaatadaptatie en Energie. Rijkswaterstaat is al gestart met het opstellen van prestatie-eisen voor deze onderwerpen. Maar de eisen zijn nog niet compleet én ze passen nog niet binnen het assetmanagement zoals Rijkswaterstaat dat op dit moment ontwikkelt. In een serie werksessies met experts van Rijkswaterstaat hebben we de inhoud van de onderwerpen verkend: wat moet in eisen worden vastgelegd, wat is al duidelijk en wat nog niet? De eisen hebben we zo vastgelegd dat deze passen binnen assetmanagement.

Systems Engineering

Om de prestatie-eisen compleet te maken én te zorgen dat deze passen binnen assetmanagement hebben we gebruik gemaakt van de methodiek Systems Engineering. Per onderwerpen hebben we functies gedefinieerd. En daarna bij elke functie een of meer eisen. Vervolgens hebben we de relatie gelegd tussen de functies en eisen voor leefbaarheid en die voor veiligheid en bereikbaarheid. Zo maken ecoducten het bijvoorbeeld mogelijk dat herten en dassen tussen leefgebieden bewegen én zorgen ze voor een veilige oversteek van de weg en zo voor een hogere verkeersveiligheid doordat aanrijdingen worden voorkomen.

Leefbaarheid meetbaar maken

Resultaat van ons project is een complete en consistent opgebouwde set prestatie-eisen waarmee Rijkswaterstaat leefbaarheid meetbaar kan maken. Ook hebben we de relatie gelegd met de prestatie-eisen voor veiligheid en bereikbaarheid. Hiermee is een stap gezet om leefbaarheid meetbaar te maken en in te passen in het assetmanagement bij Rijkswaterstaat. Alles om Nederland veilig, leefbaar, bereikbaar te houden.

Met dit project dragen wij bij aan SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie, SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 13 - Klimaatactie