Een dijkversterking die op wereldschaal z’n gelijke niet kent. Groter, breder, sterker. Op sommige locaties zelfs uitgevoerd als dubbele dijk. Ontworpen op basis van de nieuwste normen, boordevol innovatie en bestand tegen die ene superstorm die één keer in de dertigduizend jaar kan optreden.

De opdracht

Nederland staat voor een enorme uitdaging met het versterken van meer dan 1.100 kilometer dijk. Deze robuuste dijkversterking is noodzakelijk om stormen en extreme waterstanden aan te kunnen voor de komende 25 jaar. Ate Wijnstra van waterschap Noorderzijlvest: “Het klimaat verandert, het zeewater stijgt en golven worden steeds hoger. Daarnaast verzakt in Oost-Groningen de grond omdat er gas wordt gewonnen. Gezien de veiligheid van de inwoners van Delfzijl en het economisch belang van de Eemshaven is ons alles eraan gelegen om deze dijk te versterken.”

De oplossing

Groningen heeft nu de modernste dijk van Nederland. De eerste 12 kilometer kustbescherming, versterkt volgens de nieuwe veiligheidsnormen. Het was een enorme logistieke uitdaging. Grote hoeveelheden zand, klei en asfalt op een smalle dijk. Een dijk die bovendien grenst aan een natuurgebied en deels ligt in de bebouwde kom van Delfzijl. 

Maar er is meer dat deze dijkversterking zo bijzonder maakt. Want in Delfzijl wordt de dijk twee meter hoger. Maar verderop naar het Noorden bij Bierum, hebben we voor een andere oplossing gekozen. Niet ophogen, maar nog een dijk achter de dijk leggen. Zo’n twee-dijken-systeem was alleen nog nooit getoetst. Dit maakt dat kennisinstituten en onderzoekers uit de hele wereld de ontwikkeling van deze dijk nauwgezet volgen.

Vanaf dag 1 tot en met de oplevering zijn we betrokken geweest. We hebben namens waterschap Noorderzijlvest het technisch management en het contractmanagement verzorgd. Samen met alle betrokken partijen is de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl binnen tijd en budget gerealiseerd.

Tijdlijn

Timeline slide

Asfalteringswerkzaamheden bij de dijk hervat na vertraging door Covid-19. Foto: Noorderzijlvest.nl

Timeline slide
donderdag, 19 december, 2019

Groningse zeedijk vanaf vandaag officieel 'dijk veilig' én aardbevingsbestendig

Timeline slide
4 juli 2019

Aanleg laatste stuk fietspad Kiek over Diek is gestart. Foto: Noorderzijlvest.nl

Timeline slide
25 maart 2019

Afgelopen week is het het eerste open steenasfalt (OSA) aangebracht. Foto: Noorderzijlvest.nl

Timeline slide
8 januari 2019

De dijk heeft eerste hoogwater 2019 goed doorstaan. De bekramming die de dijk bij hoogwater beschermt tegen het wegspoelen van klei, heeft zijn nut bewezen.

Timeline slide
8 november 2018

De dijk bij het Oostpolderbermkanaal wordt een stuk breder. Daarom is het noodzakelijk dat het kanaal op dat punt enkele meters landinwaarts wordt verplaatst. Hiervoor maken we onder andere gebruik van een amfibische kraan. Foto: Noorderzijlvest.nl

Timeline slide
24 september 2018

De dijk is veilig voor hoogwater en storm. In het stormseizoen van oktober tot april mag er niet gewerkt worden aan de waterzijde van de dijk. Op de waterzijde van de dijk is dit jaar extra klei aangebracht. Volgend jaar wordt hier asfalt aangebracht.

Timeline slide
juni 2018

Tijdens de werkzaamheden aan de dijk, zijn in juni en juli 2018 resten aangetroffen die in verband te brengen zijn met de kustbatterij Noord. Foto: Noorderzijlvest.nl

Timeline slide
22 november 2017

Op woensdag 22 november gestart met het transport van zand. Daarmee zijn de transportroutes in gebruik genomen waarover zand en ander materieel naar de dijk gebracht wordt. Foto: Noorderzijlvest.nl

Timeline slide
Oktober 2017

Gestart met het aanleggen van een weg over de nieuwe dijk in Delfzijl.

Timeline slide
6 maart 2017

Om de torenvalken tijdens de werkzaamheden aan de dijk niet te storen, heeft het waterschap en Ommelanderdiek acht nestkasten naar rustige gebieden verplaatst

Timeline slide
22 december 2016

Voorbereidende werkzaamheden gestart (archeologie,bodemonderzoek, verleggen kabels en leidingen, weghalen borden en hekken). Foto: Noorderzijlvest.nl

Timeline slide
13 december 2016

Starthandeling Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. Foto: Noordzijlvest.nl

Timeline slide
10 december 2016

Er is gestart met het aanbrengen van het eerste getijdenpoeltje ter hoogte van het Eemshotel. Het poeltje heeft niet alleen een ecologische, maar ook een educatieve functie. Kinderen kunnen bij het poeltje op een veilige manier ontdekken wat er allemaal leeft in het water..Foto: Noorderzijlvest.nl

Timeline slide
9 december 2016

We starten de werkzaamheden aan de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl. We beginnen met voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen.

Met dit project dragen wij bij aan SDG 6: Schoon water en sanitair.

Resultaten

  • 12 Km Kustbescherming
  • 25 jaar veiligheid
  • 5.0 Op de schaal van Richter Bestand tegen aardbevingen
  • 168.000 stuks Vrachtwagens met zand, klei en afvalt
Fotograaf: Maarten Coolen

Alles wat we bedenken en berekenen is nieuw, maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die dijk de komende decennia z’n werk doet.


Bert de Wolff
Senior adviseur Water

Partners & Samenwerking

De samenwerking met het waterschap is wederzijds zeer goed bevallen en alle opgedane kennis en ervaring gaan we toepassen bij het volgende HWBP-project: Lauwermeer-Vierhuizergat. Voor de provincie Groningen is de haalbaarheid van de businesscase ‘dubbele dijk’ onderzocht en uitgewerkt en is het proces begeleid om te komen tot een overeenkomst met alle betrokken partijen.

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Klimaatbestendig en waterrobuust