Veel waterschappen staan de komende jaren aan de lat voor het beoordelen van de veiligheid van hun waterkeringen. Vaak worden hierin voor het eerst ook de niet-waterkerende objecten (NWO) beoordeeld. Dit zijn alle gebouwen, bomen, kabels en leidingen die zich in en op een waterkering bevinden. Een omgewaaide boom of een lekkende waterleiding kan zomaar een risico vormen voor de veiligheid van het achterland. Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) en Antea Group ontwikkelden samen een beoordelingsmethodiek voor deze objecten.

Lees hier het artikel in Civiele Techniek