Het omvangrijke programma Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland dat wordt gerealiseerd in de omgeving van de Zuidas in Amsterdam. Een nieuwe infrastructuur moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van de internationale wijk Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad. Zowel over de weg als met het openbaar vervoer.

De hijskranen in het gebied verraden al dat overal wordt gebouwd. Tegelijkertijd wonen en werken er veel mensen en zijn er volop vervoersbewegingen met de trein, tram, auto en fiets. Antea Group is gevraagd mee te denken hoe de omgeving bereikbaar, leefbaar en veilig behouden kan blijven tijdens de bouwwerkzaamheden van twee knooppunten die worden heringericht.

Een BLVC-plan maakt hinder acceptabel

Dit doen we door een BLVC-plan op hoofdlijnen op te stellen. Dit plan dient als kader waarin we regels meegeven aan de aannemers, over de bereikbaarheid (B), leefbaarheid (L) en Veiligheid (V). Ook staat hier in beschreven op welke manier aannemers en opdrachtgevers dienen te communiceren (C) met bewoners en andere gebruikers rondom de Zuidas. Op basis van de regels en afspraken met stakeholders die zijn verwerkt in het BLVC-plan, maakt een aannemer een specifiek uitvoeringsplan dat past bij de 2 knooppunt projecten. Zaken zoals routes voor het vele bouwverkeer, omleidingen en voorschriften voor het afzetten van werkterreinen komen terug in het plan.

Omgeving projectgebied

In het projectgebied liggen belangrijke knooppunten van de Randstad waar vele vormen van vervoer samenkomen. Denk aan weg, spoor, tram, bus, metro en fiets. Ook wonen en werken er vele mensen. De hinder die het project met zicht meebrengt, maakt de uitvoering bijzonder complex. Zo denken we ook na hoe we de gevolgen voor scholieren kunnen beperken. Samen zorgen we ervoor dat de Zuidas gedurende deze periode zoveel mogelijk een prettige woon- en werkomgeving is.

Kooppunt De Nieuwe Meer en deelproject Knooppunt Amstel

Antea Group stelt, in de periode vanaf juli 2021 tot medio 2022, het BLVC-plan op hoofdlijnen op voor deelproject Kooppunt De Nieuwe Meer en deelproject Knooppunt Amstel. Meer informatie over dit omvangrijke project vind je op de projectwebsite van Zuidasdok