De zuidrand van Goirle ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. De plek waar anderhalve eeuw lang de HaVeP-textielfabriek draaide, transformeert tot een gebied waar wonen, natuur en duurzaamheid hand in hand gaan: het Land van Anna. Precies zoals de familie Van Puijenbroek – eigenaar van het gebied – het voor ogen had. "Alle lichten staan op groen, maar eenvoudig was ‘t allerminst", blikt Guus van Puijenbroek terug.

Een statige villa met parktuin, lommerrijke paden, een vriendelijk beekje. Maar ook hekwerken, loodsen, silo’s en fabriekspijpen. De zuidkant van Goirle is een rafelige rand waar dorp, landelijk gebied en industriële nijverheid elkaar ontmoeten. Een plek die nauw verweven is met de familie Van Puijenbroek. "Hier startte mijn betovergrootvader z’n textielfabriek; in de naastgelegen villa zijn vele generaties van Puijenbroek opgegroeid’, vertelt Guus van Puijenbroek - directeur van VP Capital: de investeringsmaatschappij van de familie."

Dit artikel verscheen in ons online magazine TAGM - The Antea Group Magazine

Nalatenschap

Ruim tien jaar geleden kwamen de weefmachines tot stilstand; het markante ketelhuis blies jaren eerder al z’n laatste adem uit. Van Puijenbroek: "De textielfabriek was verouderd. Na het stopzetten van het weven en het verven kwam het HaVeP-terrein er wat verloren bij te liggen. Namens VP Capital wilden wij onderzoeken hoe we invulling konden geven aan deze plek. Maar, dan wel met de ambitie om, koste wat het kost, iets moois en duurzaams na te laten aan het dorp."

Ecologie, waterberging, erfgoed, milieu. Dat is onze grootste uitdaging gebleken. 


Mattijs Scholten
Projectmanager Milieu

Van ecologisch onderzoek tot vergunningverlening

Antea Group speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de plannen voor Het Land van Anna. Mattijs Scholten, projectmanager: "Ik was tien jaar geleden al betrokken bij de eerste bodemsaneringen op het HaVeP-terrein. Vervolgens zijn we meegegroeid in de ontwikkelingsvraagstukken die daarna kwamen." 

Van ecologisch onderzoek tot vergunningverlening, van omgevingsmanagement, kostenexploitatie tot een plan voor de beekverlegging: Antea Group mocht de afgelopen jaren op veel verschillende borden schaken. Scholten: "Ja, het is een uitdaging gebleken om een duurzame en natuur-inclusieve woonwijk te ontwikkelen. Toch hebben we laten zien dat dit goed mogelijk is én dat je zelfs een plus kunt maken." 

Voor Scholten was het een verademing om aan een initiatief te werken waarin het niet alleen draaide om euro’s per vierkante meter, maar ook om maximale kwaliteit. "Je krijgt de ruimte om gave oplossingen te bedenken die ook uitgevoerd kúnnen worden. Van de wadi’s tot de beekverlegging, van natuurmuur tot een parkeerplein dat als overloopgebied kan fungeren. Er zitten zoveel unieke elementen in Het Land van Anna: wat mij betreft een droomproject om aan te werken." 

Hiermee dragen wij bij aan SDG 6, 11 en 15