Ga naar hoofdinhoud
Risicodialoog klimaatadaptatie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Risicodialoog klimaatadaptatie

Heb je vragen?

Priscilla van der Haar
Stel een vraag

Risicodialogen en strategie opstellen

Wanneer je de kwetsbaarheden én kansen rondom klimaatverandering in kaart hebt, is het tijd voor de volgende stap: het voeren van risicodialogen en het opstellen van een strategie. Dit doe je samen: met bewoners, overheden, bedrijfsleven, kennisinstituten. We bieden je de specialisten en de methodieken om kennis te mobiliseren, te verbinden en te integreren tot haalbare plannen.

Klimaatdialogen

Het voeren van risicodialogen is een belangrijke stap in de route naar een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving. Welke risico’s accepteer je, wie is verantwoordelijk voor welke maatregelen? Wij benaderen veranderingen rondom wateroverlast, droogte en/of hitte ook vanuit kansen. Daarom spreken we  liever over ‘klimaatdialogen’ om gezamenlijk oplossingen te vinden en (meekoppel)kansen te benutten.

Vormgeven en organiseren

Het vormgeven, organiseren en begeleiden van deze klimaatdialogen is een vak apart. Klimaat is immers een thema dat de discussie losmaakt en dat verschillende belangen raakt. Onze omgevingsmanagers, procesmanagers en adviseurs verstaan dat vak. Ze beschikken niet alleen over de inhoudelijke kennis, maar zijn ook getraind in gespreks- en interventietechnieken om win-win situaties te bereiken en conflicten te voorkomen.

Voorbereiding risicodialoog

Het is van belang dat je voor de start van de dialoog inzicht hebt in de stakeholders, hun verwachtingen en problematiek. En wat is eigenlijk de rol die je als overheid wilt vervullen? Een passende werkvorm hiervoor is om te starten met een interne dialoog met een werkgroep. Hierin bespreken we ambities, afwegingskaders, maatregelen, financiën en capaciteit om een helder kader te scheppen voor de klimaatdialogen.

Risicodialogen en strategie opstellen
Risicodialogen en strategie opstellen

Stakeholderanalyses

Om te bepalen welke doelgroepen bij de klimaatdialoog moeten worden betrokken voeren we een stakeholderanalyse uit. Hierin brengen we in kaart met welke bestuurders, ambtenaren, particulieren, wijkverenigingen, woningstichtingen, bedrijven, landeigenaren we te maken hebben bij klimaatadaptatie. Ook bepalen we in welke mate die stakeholders belang en invloed hebben en hoe we ze kunnen aansluiten op de klimaatdialoog.

De meest effectieve aanpak

Vervolgens onderzoeken we wat de meest effectieve aanpak is. Kies je voor individuele gesprekken met stakeholders, een wandeling door de straat of wijk, een workshop of werkatelier? Of zet je klimaatadaptatie op de agenda van een bestaande overlegstructuur? In onze aanpak staat altijd centraal dat de werkvorm aantrekkelijk en effectief is en concrete resultaten oplevert. We zetten eventueel ook lokale en sociale media in om bewustzijn en aandacht te creëren.

Het voeren van de dialoog

Samen bespreken we met de stakeholders in een aansprekende werkvorm, welke gevolgen klimaatverandering voor hen heeft. Maar ook welke gevolgen de aanwezigen acceptabel, onwenselijk of onaanvaardbaar vinden en welke concrete kansen de deelnemers zien om schade als gevolg van de klimaatverandering te voorkomen of beperken. We maken hierbij gebruik van allerlei tools om de dialogen te onderbouwen (3D-animaties, infographics).

Input uitvoeringsagenda, actieplan of adaptatiestrategie

De klimaatdialogen leveren input voor de uitvoeringsagenda, een actieplan of de adaptatiestrategie. Het belangrijkste is dat concrete afspraken worden gemaakt over wat de stakeholders gaan doen om bij te dragen aan het klimaatbestendig inrichten van een gebied. Het uitdragen en communiceren van een gezamenlijke boodschap door alle betrokkenen benadrukt de gedeelde verantwoordelijkheid voor klimaatadaptatie.

Bekijk ook onze andere diensten op het gebied van klimaatadaptatie

Wil je met ons de dialoog aangaan?

Neem contact met ons op.

Priscilla van der Haar
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie