Ga naar hoofdinhoud
Energiebesparing
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Jeroen Mijs
Stel een vraag
Dieuwke Martens-Bakker
Stel een vraag

Slim investeren in energiebesparing

Kostenreductie, compliant zijn, CO2-reductie: met energiebesparing valt veel winst te behalen. Maar waar ligt het besparingspotentieel in jouw organisatie? Welke besparingsopties zijn voor jou interessant en hoe kom je door slim te investeren tot hoogwaardige efficiëntieverbeteringen? Met Antea Group haal je een onafhankelijk adviseur aan boord waarmee je maximaal invulling geeft aan energiebesparing en de verplichtingen die je hierin hebt. 

Energie besparen vanuit drie perspectieven

Energie besparen, duurzaam opwekken van energie én efficiënt energie gebruiken: het zijn de drie stappen uit de Trias Energetica. Bij al deze stappen bieden wij ondersteuning. Dit doen we door kansen te inventariseren en te analyseren. Om daarna te adviseren over de alternatieven die bij jouw situatie en ambities passen. We zorgen er hierbij voor dat je niet alleen voldoet aan wet- en regelgeving. We gaan ook altijd voor een businesscase die op de langere termijn aantrekkelijk is.

Installatie en bouwtechniek

Bij verduurzaming van gebouwen en processen spelen installaties een belangrijke rol. Maar ook constructie, bouwtechniek, bouwmaterialen en beheer en onderhoud hangen er mee samen. De kracht van Antea Group is dat wij de bouw- en installatietechnische kennis in huis hebben. In onze adviezen en ontwerpen zorgen wij ervoor dat die aspecten logisch samenvallen. Juist door naar het volledige plaatje te bekijken zorgen we voor betere oplossingen en intelligente investeringen.

Energieonderzoeken

Vanuit het Klimaatakkoord wordt de wetgeving rondom energiebesparing steeds scherper. Zo zijn steeds meer bedrijven en organisaties verplicht om een energieonderzoek uit te voeren. Hierin moet je het besparingspotentieel én de voortgang van energiebesparing aantoonbaar maken. Antea Group helpt om hierin de juiste stappen te zetten. Welke onderzoeksplicht geldt voor jou, waaraan moet je voldoen en hoe geef jij hier invulling aan? We ondersteunen je bij:

  • European Energy Directive (EED);
  • Energieonderzoek verplicht uit vergunning;
  • Informatieplicht erkende maatregelen uit activiteitenregeling; 
  • Overige vrijwillige convenanten en keurmerken.
Slim investeren in energiebesparing
Slim investeren in energiebesparing

Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing

Op basis van de grootte van jouw organisatie of het energieverbruik, kun je verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terug verdienen. Dit betekent dat je als ondernemer, eigenaar of beheerder van een gebouw via het e-loket van RVO.nl per inrichting of gebouw moet rapporteren welke maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) je hebt doorgevoerd. Informatie waar in de toekomst op gehandhaafd wordt.

Energiebesparende maatregelen

Wij weten van ondernemers, beheerders en facilitair managers dat deze actie aandacht vergt. Van luchtbehandeling, koeling tot dataservers: per branche is er een flinke waslijst (tot wel zeventig) aan energiebesparende maatregelen die je wettelijk gezien moet doorvoeren. Onze energie-experts helpen je verder. Wij vullen de tool in, geven de juiste toelichtingen en stellen samen een plan op voor het doorvoeren van resterende maatregelen. Binnen één dag heb je alles volledig ingediend én een goed verhaal richting bevoegd gezag.

Greenkey, Milieuthermometer CO2-prestatieladder

Naast wettelijk verplichtingen bestaan er vrijwillige keurmerken waaraan je kunt deelnemen. Denk aan de de Greenkey certificering voor hotels, de Milieuthermometer voor de zorg, Erkend Duurzaam Plus voor de automotive sector en de CO2-prestatieladder. Deze keurmerken worden gezien als een alternatieve invulling van de wettelijke energiebesparings-vereiste. Zijn deze keurmerken een meerwaarde voor jou én wat betekent dit voor jouw organisatie en de maatregelen die je moet nemen? Wij brengen de kansen in kaart.

Meer weten over energiebesparing?

Neem contact met ons op.

Jeroen Mijs
Stel een vraag
Dieuwke Martens-Bakker
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie