Ga naar hoofdinhoud
Aardgasvrije wijken
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Aardgasvrije wijken

Heb je vragen?

Van transitievisie warmte naar wijkuitvoeringsplan

De Transitievisie Warmte is een eerste stap richting de aanleg van aardgasvrije wijken. Een stap die gaat over de ontwikkeling van een haalbare strategie en een passende energie-infrastructuur. Maar net zo goed over coalitievorming, een sterke businesscase én de vertaling naar een concreet wijkuitvoeringsplan. In Antea Group tref je een partner die partijen verbindt, kansen verkent en vormgeeft aan jouw transitieopgave.

Transitievisie Warmte

In 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte gereed hebben. Een proces dat je niet onafhankelijk van andere stakeholders kunt doorlopen. Maar hoe smeed je duurzame coalities waarin je met corporaties, netbeheerders, bedrijven en bewoners tot een geaccepteerde strategie komt? Hoe zorg je ervoor dat je vanuit al die verschillende perspectieven kansen en knelpunten in kaart brengt en hierin elkaars taal spreekt? Antea Group gidst je naar een visie waarmee je verder kunt.  

Aardgasvrije wijken vanuit een breder perspectief

Onze kracht is dat wij de knowhow in huis hebben om transitievraagstukken vanuit een breed perspectief te benaderen. Je vindt bij ons experts op het gebied van ruimte, energietechniek en wet- en regelgeving. Maar ook specialisten die weten hoe je belangen verbindt en samen tot keuzes komt. Daarnaast beschikken wij over instrumenten (quick-scans, werksessies, data-analyse) om strategieën te verkennen en de toegevoegde waarde ervan te kwantificeren. We ondersteunen je bij thema’s als:

  • Participatie en communicatie;
  • Energiewet en governance;
  • Ruimtelijke inpassing;
  • Energie-infrastructuur;
  • Van visie naar wijkuitvoeringsplan.

Wijkuitvoeringsplan

Ook jouw gemeente moet na de Transitievisie Warmte aan de slag met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. Warmtenet, groengas, warmtepompen: hierin onderbouw je de voorkeur voor de warmtevoorziening die het gas moet vervangen. Maar ook hoe de routekaart eruit gaat zien, wat de impact voor bewoners en bedrijven is, welke ruimte er is voor bewonersinitiatieven en hoe de businesscase eruit komt te zien. Dit vraagt op wijkniveau om samenwerking én verbinding tussen diverse stakeholders. Stappen waarbij wij je uitstekend kunnen ondersteunen. 

Ons trackrecord

Goed om te weten dat je met Antea Group een ervaren partij aan boord hebt die zich in meerdere transitietrajecten heeft bewezen. Zo adviseren we diverse middelgrote gemeenten bij het opstellen van de Transitievisie Warmte, waaronder bij de gemeente Dongen, Woerden-Oudewater en de gemeente Valkenburg. Daarnaast zijn we betrokken bij de advisering van meerdere wijkuitvoeringsplannen, waaronder voor de gemeente Den Haag.

Meer weten over aardgasvrije wijken?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie