Ongeveer twintig jaar geleden ontwierp Antea Group de eerste versie van de Risicomodule voor toezicht en handhaving van Milieutaken. Inmiddels heeft deze Risicomodule vele ontwikkelingen doorgemaakt en is deze toepasbaar voor andere taakvelden zoals Bouwen, RO-taken, Brandveilig gebruik, Bijzondere wetgeving etc. Omdat vanuit de wettelijke kwaliteitscriteria ook het onderdeel vergunningen geprioriteerd moest worden, is de module uitgebreid naar een echte VTH module.

Inzicht in de werking en beheer van de Risicomodule

Dit webinar geeft inzicht in de werking en beheer van de Risicomodule (invoeren van de objecten, de toepassing van de scores en de mutaties van de thema’s en variabelen). Makkelijk om te gebruiken bij het invulproces, maar ook bij de jaarlijkse actualisatie. Inmiddels werken vele gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, veiligheidsregio’s en waterschappen met deze Risicomodule VTH. De Risicomodule VTH heeft de afgelopen jaren bewezen om een betrouwbare, objectieve en handzame uitwerking te geven aan de risicoprioritering van de VTH-taken (ook met het oog op de Omgevingswet) in een organisatie.

Dit webinar is gemaakt voor Provincie Overijssel in het kader van een opdracht over de Omgevingswet. Graag delen wij deze kennis. Het webinar is deel 1 in een reeks, het tweede deel gaat over het besturingsmodel VTH