Nadat Antea Group voor vele gemeenten een Risicomodule heeft doorgerekend, ontstond de behoefte aan een verdere uitwerking van deze berekende risico’s. Het antwoord hierop is het Besturingsmodel VTH-taken. Met dit model kan een organisatie de opvolging van de berekende risico’s voor vergunningen en toezicht omzetten in een concreet werkprogramma met daarin aandacht voor de diverse VTH producten en diensten. Het Besturingsmodel geeft inzicht in de toekenning van producten diensten, de uitwerking van de onderliggende werkprocessen, de daarvoor benodigde (en berekende) capaciteit op het niveau van functies en rollen, uitgedrukt in Fte’s.

Besturingsmodel VTH-taken

Nadat Antea Group voor vele gemeenten een Risicomodule heeft doorgerekend, ontstond de behoefte aan een verdere uitwerking van deze berekende risico’s. Het antwoord hierop is het Besturingsmodel VTH-taken. Met dit model kan een organisatie de opvolging van de berekende risico’s voor vergunningen en toezicht omzetten in een concreet werkprogramma met daarin aandacht voor de diverse VTH producten en diensten. Het Besturingsmodel geeft inzicht in de toekenning van producten diensten, de uitwerking van de onderliggende werkprocessen, de daarvoor benodigde (en berekende) capaciteit op het niveau van functies en rollen, uitgedrukt in Fte’s.

Dit webinar is gemaakt voor Provincie Overijssel in het kader van een opdracht over de Omgevingswet. Graag delen wij deze kennis. Het webinar is deel 2 in een reeks, het eerste deel gaat over Risicomodule VTH.