Je kunt ons inschakelen voor advies, aanleg en onderhoud van vloeistofdichte voorzieningen. Naast de toepassing van beton, betonelementen, asfalt en coatings, is ook trisoplast aan het vloeistofdichte spectrum toegevoegd.

Wat is trisoplast?

Trisoplast is een minerale grondstof bestaande uit een mengsel van zand, bentoniet en een polymeer gel. Het mengsel wordt vaak in een dikte van 7 cm aangebracht en heeft de eigenschap te gaan zwellen. Hierdoor wordt het geheel een vloeistofdichte laag en vloeistofdichte aansluiting op doorvoeringen en wandaansluitingen. De trisoplast wordt na aanleg voorzien van een ballastlaag om voldoende verdichting en daarmee de waterdichte eigenschappen te behouden.

Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Om mogelijke lekkages die nog voorkomen op een goede wijze af te voeren wordt onderin de trafobak een drain aangebracht, die wordt aangesloten op een olie-benzineafscheider met een alarmering op hoogwater en oliedrijflaag. Het hele productie- en verwerkingsproces wordt onder certificaat uitgevoerd, waarmee een verklaring Vloeistofdichte Voorziening kan worden afgegeven.

Trafostations, stortplaatsen of opslagplaatsen

Deze toepassing is de afgelopen jaren bij veel trafostations van energiebedrijven toegepast. Hier is namelijk sprake van mogelijke lekkage van de oliehoudende onderdelen en de daaruit voortvloeiende verontreiniging van de bodem. De energiebedrijven zijn verplicht om bodemverontreiniging te voorkomen. Andere toepassingen zijn bodemafdichtingen bij stortplaatsen of saneringen en bovengrondse opslag van milieubelastende stoffen.

Het grote voordeel van trisoplast is de snelheid van verwerken. Waar bij de normale doorlooptijd om een vloeistofdichte vloer van beton aan te brengen 6 weken bedraagt, kan trisoplast in 1 week worden aangelegd. Antea Group verzorgt het advies en de uitvoering van de werkzaamheden volledig in eigen beheer.