duurzaamheidGoed nieuws! Het Rijk investeert in leefbaarheid en verduurzaming van bestaande woningvoorraad in kwetsbare wijken. Antea Group en RIGO hebben onder andere Amsterdam, Zaanstad en Lelystad geholpen. Dit zijn drie van de vier gemeenten met de grootste toegekende aanvraag. Er waren in totaal 48 aanvragen ingediend en de regeling is twee keer overtekend. Aanvragen zijn beoordeeld op effectiviteit, hardheid en doelmatigheid.

Prioritaire gebieden

De Rijksoverheid heeft het Volkshuisvestingsfonds beschikbaar gesteld om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren. Het kabinet investeert daarmee in het aanpakken van woningen en de woonomgeving in deze gebieden. Het doel is in die gebieden te investeren zodat ze leefbaarder en veiliger worden. Er zijn door het Rijk 29 prioritaire gebieden aangewezen: 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 13 grens- en krimpregio’s. De middelen zijn voornamelijk in die prioritaire gebieden terechtgekomen.

Wetende dat het budget meer dan twee keer is overtekend laat zien dat er urgentie is voor leefbaarheid en de verduurzaming van woningen in kwetsbare gebieden. Gemeenten en corporaties hebben in korte tijd de handen ineengeslagen. Het zou mooi zijn als deze kwetsbare gebieden uiteindelijk op een manier toch geherstructureerd kunnen worden.


Annemarie Hatzman
Projectmanager Planvorming & Mobiliteit

Fonds twee keer overtekend

Veel gemeenten, ook niet-prioritaire gebieden, hebben een aanvraag ingediend. Er is voor meer dan twee zo veel keer subsidie aangevraagd dan beschikbaar was. Antea Group heeft samen met RIGO een vijftal prioritaire gemeenten mogen ondersteunen en is bij vier niet-prioritaire gebieden betrokken geweest. Elk gemeente werd ondersteund op die vlakken waar ze zelf behoefte aan had. Soms was dit enkel een review en geregeld het uitdenken en -werken van de aanvraag.

Resultaat

Wij hebben drie van de vier gemeenten met de grootste toegekende aanvraag kunnen ondersteunen. Die drie gemeenten hebben samen ruim 123 miljoen gekregen voor de aanpak in hun gebieden. Wij zijn blij dat zij nu met deze noodzakelijke vernieuwing aan de slag kunnen, samen met de betrokken corporaties.

Voor een succesvolle aanvraag moest de hele puzzel kloppen, zowel inhoudelijk als financieel. Zaanstad, Amsterdam en Lelystad kunnen met hun subsidies een forse kwaliteitsimpuls aan woningen en de leefomgeving in kwetsbare wijken geven. Ook voor de niet gehonoreerde gemeenten is een gerichte aanpak voor stedelijke vernieuwing uitgewerkt.


Geek Slats
Senior adviseur Strategie & Besluitvorming