Kodo Sektani was in juli 2019 de professional van de maand. Van alle professionals van de maand uit 2019 is één professional van het jaar gekozen. Dit is Kodo geworden, van harte gefeliciteerd! Kodo is werkzaam als Adviseur Kunstwerken binnen de businesslijn Infra. Hij is onder andere betrokken bij het onderzoek naar de levensduur van beweegbare bruggen van Antea Group, Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland. Op 27 juni jl. werd de unieke proefopstelling geopend.

Je doet promotieonderzoek naar mechanisch aangedreven beweegbare bruggen. Wat is daar zo bijzonder aan?

"Het bijzondere aan mijn promotieonderzoek is dat het vraagstuk direct uit de praktijk komt. Vaak zijn de onderwerpen van een promotieonderzoek reeds voorgedefinieerd en is het budget vanuit de universiteit beschikbaar gesteld. In mijn geval was dat niet zo, ik heb het onderzoek helemaal zelf opgezet. De eerste stap was het schrijven van een onderzoeksvoorstel, waarin ik enerzijds de probleemstelling, het doel, de onderzoeksvragen en de werkwijze van het onderzoek heb geformuleerd. En anderzijds het maatschappelijk belang van mijn onderzoek heb toegelicht. Hiermee heb ik verschillende overheden benaderd, waaronder Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland en Provincie Noord-Holland, en geprobeerd hen enthousiast te krijgen het onderzoek financieel te steunen. Dat is gelukt.

Mijn onderzoek gaat over het voorspellen van dynamische krachten van bewegingswerken van beweegbare bruggen middels dynamische rekenmodellen. De rekenregels in de huidige bruggennorm (NEN 6786.) lijken namelijk niet altijd in overeenstemming met de praktijk. Mijn doel is daarom modellen te ontwikkelen die op basis van reële metingen geverifieerd zijn.

De metingen worden uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden bij een beweegbare brug in het lab. Ik ben ervan overtuigd dat veel bestaande beweegbare bruggen, die niet voldoen aan de huidige theorie, met de verbeterde modellen realistischer beoordeeld kunnen worden, waardoor ze mogelijk ineens voldoen aan de veiligheidseisen en behouden kunnen worden, wat een groot maatschappelijk voordeel is. Uiteindelijk zou het zelfs kunnen leiden tot aanpassing van de huidige normen."

Zijn er nog andere interessante ontwikkelingen of projecten waar je aan werkt?

“Wat ik in de praktijk zie is dat er steeds meer behoefte is aan voorspellend onderhoud. Vroeger werden de werktuigbouwkundige objecten, zoals bewegingswerken van beweegbare bruggen en sluizen meestal onderhouden gebaseerd op preventieve of correctieve onderhoudsstrategieën. Preventief onderhoud blijkt vaak onnodig te zijn, terwijl correctief onderhoud te laat kan zijn. Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de objecten komen onder druk te staan. Met voorspellend onderhoud, waarbij gebruik gemaakt wordt van sensoren en metingen, kunnen we een tendens detecteren waardoor een voorspelling mogelijk is.

Hierdoor kan ruim van te voren bepaald worden welke onderhoudsmaatregelen nodig zullen zijn. Dit zijn interessante ontwikkelingen op het gebied van beheer, onderhoud en instandhouding van bestaande kunstwerken, die zowel de beschikbaarheid en betrouwbaarheid vergroten, als ook kostenbesparend zijn. Dit is een boeiend vraagstuk waar ik graag mijn bijdrage wil leveren.”

Wat vind je van je benoeming als professional van het jaar?

“Vorig jaar werd ik professional van de maand juli, hier heb ik veel positieve reacties op gekregen. Het was fijn op die manier in het zonnetje gezet te worden. Ik voel me natuurlijk vereerd en het stimuleert mij nog meer om zo door te gaan op de ingeslagen weg. Antea Group heeft mij vanaf het begin van mijn onderzoek gesteund met dit unieke project. Benoeming tot professional van het jaar bevestigt dit nogmaals. Ik hoop dat mijn benoeming ook andere collega’s inspireert om in het werk hun passie te vinden en, net als ik, elke dag met plezier aan het werk te gaan.”

Wat zou je verder nog kwijt willen over het afgelopen jaar bij Antea Group?

“Afgelopen jaar heb ik voornamelijk gewerkt aan het bouwen en opzetten van een meetopstelling van een beweegbare brug in het Stevinlab II van de faculteit Civiel en Techniek bij de TU-Delft. Hierdoor ben ik minder aanwezig geweest op mijn werkplek bij Antea Group. Dit vind ik erg jammer, maar ik hoop jullie binnenkort veelbelovende resultaten te presenteren en de kennis hiervan in onze projecten in te zetten.”