“Stephan kan als geen ander klanten helpen om, door het woud van regels, ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Zijn uitstekende inhoudelijke en procedurele kennis zet hij in om tot pragmatische oplossingen te komen tussen ontwikkelende partijen en het bevoegd gezag”, aldus Henri Deelstra, businesslijndirecteur Stad & Klimaat.

Professional van de maand

Vernuft, vindingrijkheid, slimme oplossingen. Elke dag zetten wij ons talent en onze kennis in om de projecten tot een goed einde te brengen. Het is vaak werk achter de schermen. Niet altijd zichtbaar, wel onmisbaar. Wij vinden het vaak niet meer dan normaal, gewoon goed werk afleveren. Maar eigenlijk is het best bijzonder. En wij zijn trots op deze topprestaties! Om onze ingenieurs en adviseurs wat meer in de spotlights te zetten, maken we iedere maand een Antea Group Professional van de maand bekend.

Deze maand feliciteren wij Stephan Hammink, adviseur binnen de businesslijn Stad & Klimaat  in Heerenveen. Momenteel werkt hij aan maar liefts 50 projecten, variërend van een beleefcentrum op Terschelling, 400 woningen in het Westland en een bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor 1600 woningen en 9 hectare werkterrein op Urk.

Wat is je functie bij Antea Group?

Stephan: “Ik ben senior adviseur Planvorming & Mobiliteit. Ik houd mij vooral bezig met stedelijke ontwikkelingen voor onder andere private opdrachtgevers en overheden. Dit houdt kort gezegd in dat een initiatiefnemer een ontwikkeling wil realiseren, die strijdig is met het geldende planologische regime. Ik adviseer dan over de haalbaarheid van het voornemen en over welke procedure daarbij moet worden gevolgd. Met inachtneming van de kansen en risico’s en de daarbij geldende doorlooptijden.

Vervolgens leveren we de benodigde producten, zoals bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en de relevante omgevingsonderzoeken en vragen we in sommige gevallen ook de nodige vergunningen aan. Ik ben bij deze projecten inhoudelijk als adviseur betrokken en vervul ook de rol van projectleider.”

Hoe is het om adviseur te zijn?

“Ik vind het heerlijk. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Het leuke vind ik dat ik voor elk project samenwerk met collega’s. Onze projecten hebben eigenlijk altijd een integraal karakter, waardoor we optimaal gebruik kunnen maken van de brede kennis binnen ons bedrijf en een goede samenwerking met collega’s van belang is. Het is altijd mooi om te zien hoe de verschillende puzzelstukjes ineen passen en we onze bijdrage kunnen leveren aan een solide planologisch juridische basis die de realisatie van mooie (bouw)projecten mogelijk maakt.

Ook het contact met de klant en de waardering die je daar krijgt bij een geslaagd project geeft mij veel energie. Dit leidt vaak tot nieuwe opdrachten van die klant of opdrachten van relaties van een klant, omdat hij je heeft aanbevolen vanwege de goede ervaringen. Tot slot is het mooi dat je je continu moet blijven ontwikkelen om je adviseursrol op een goede wijze uit te voeren. Zo treedt in 2022 de Omgevingswet in werking, waardoor ons vak weer een extra dimensie krijgt.”

Aan welk project werk je nu en wat is er bijzonder aan?

“Ik werk momenteel aan circa 50 projecten, variërend van een beleefcentrum op Terschelling, 400 woningen in het Westland en een bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor 1600 woningen en 9 hectare werkterrein op Urk. De projecten zijn dus heel divers qua omvang en complexiteit.

Voor het project Schokkerhoek op Urk hebben we in 2017 een bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld voor de realisatie van 1438 woningen, maatschappelijke voorzieningen, kleinschalige indoor leisure, centrumvoorzieningen en lichte bedrijfs- en woonwerkfuncties. Dit plan is, na uitspraak van Raad van State medio 2018, grotendeels onherroepelijk geworden.

Met een bestemmingsplan verbrede reikwijdte kan de gemeente anticiperen op de komst van het omgevingsplan uit de Omgevingswet. In het plan is met name gewerkt met een looptijd van 20 jaar, met open normen en beleidsregels, maatwerkvoorschriften en een monitoringsstelsel. Inmiddels zijn we in nauw overleg met de gemeente Urk bezig met een herziening van het plan vanwege een veranderd programma. Het plan heeft nu de naam Zeeheldenwijk en is ook weer een bestemmingsplan verbrede reikwijdte.

Herinrichting Europarcs

Een ander bijzonder project is Europarcs. Europarcs is eigenaar van 14 recreatieparken in Nederland, waarvan er een aantal recent zijn verworven en die nu worden heringericht om aan de ambitie en uitstraling van Europarcs te kunnen voldoen. Ik adviseer ze bij zes van hun resorts. Daarbij wordt in het kader van de kwaliteitsverbetering gesloopt, gebouwd en gegraven. Ik adviseer Europarcs daarbij over te volgen procedures, en vraag indien nodig de relevante vergunningen aan al dan niet voorzien van een ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeken.”

Waarom is het zo leuk om bij Antea Group te werken?

“Antea Group is een bedrijf waarin je veel vrijheid krijgt. Dat heeft ertoe geleid dat ik een breed palet aan projecten onder mijn hoede heb. Het leuke is dat je deze projecten altijd samen met verschillende collega’s doet waarbij ik mij soms nog steeds verbaas over de aanwezige expertise binnen ons bedrijf!”