Heb jij al eens gehoord van de Mutual Gains Approach (MGA)? MGA is de praktijkbenadering om voorbij compromissen te komen en te zoeken naar echte overeenstemming (win-win situatie). In de onderhandelingen tussen partijen gaat het om wederzijds behartigen van belangen en niet zozeer om het verdedigen van standpunten. Antea Group is trotse partner van het MGA-netwerk. Wij zien dat MGA partijen bewuster maakt van hun belang en dat van anderen en inspireert om vanuit gedeelde waarden de 'rijke' of 'win-win oplossing' te vinden. Ken je belang en deel het met anderen om samen het verschil te maken! De Frans Evers Award wordt jaarlijks uitgereikt tijdens een MGA-vakbijeenkomst.

Hoofdelementen Mutual Gains Approach

De hoofdelementen van de Mutual Gains Approach zijn:

 • Goede voorbereiding van de opgave;
 • Richt je op belangen, niet op standpunten;
 • Bedenk mogelijkheden voor wederzijds voordeel;
 • Stel gezamenlijk objectieve criteria op;
 • Stimuleer gezamenlijk onderzoek (joint fact finding).

Wie komt er in aanmerking?

De jury van de Frans Evers Award voor 2020 roept eenieder op kandidaten te nomineren voor de prijs. Een kandidaat kan een persoon, instelling of bedrijf zijn die/dat op professionele wijze, al dan niet bewust, een prestatie heeft geleverd volgens de aanpak van het Mutual Gains gedachtegoed. De jury zoekt kandidaten die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het Mutual Gains gedachtegoed in Nederland. Bijvoorbeeld door:

 • Een innovatief project;
 • Aanpak van een maatschappelijke opgave;
 • Een publicatie;
 • Hun oeuvre / carrière.

Ter illustratie: het kan gaan om een bijdrage aan, of aanpak van, een complexe maatschappelijk relevante opgave, een boek of publicatie, maar ook een voorbeeldproject of eventueel een oeuvre. De bijdrage dient actueel relevant te zijn voor Nederland.

Nominatieprocedure

De Frans Evers Award bestaat uit een wisselprijs in de vorm van een bronzen beeld en een bedrag van €10.000,- (aangeboden door Antea Group, P2 en WesselinkVanZijst), te besteden aan de ontwikkeling van het vakgebied MGA. Bij de prijs behoort de verplichting om de ‘opbrengst’ van de vakontwikkeling vast te leggen en deze op een vooraf met de jury overeengekomen wijze te delen tijdens een conferentie of bijeenkomst met vakgenoten van het netwerk.

De procedure is als volgt:

 1. Iedereen kan een derde nomineren;
 2. Nominaties dienen vóór 15 december 2020 ontvangen te zijn op info@MGA-netwerk.nl;
 3. De jury maakt een longlist van 10 kandidaten;
 4. In de aanloop naar het MGA-event maakt de jury drie genomineerden bekend;
 5. De jury zal op de MGA-vakbijeenkomst de winnaar bekendmaken;
 6. In overleg tussen jury en winnaar worden afspraken gemaakt over verantwoording van de prijs;
 7. De winnaar neemt voor het eerstvolgende jaar deel aan de jury.

Meer weten over de Mutual Gains Approach?