Shell investeert in het uitrollen van een landelijk netwerk van Shell Recharge snelladers voor auto’s. Door een landelijk dekkend netwerk van laders met een hoog laadvermogen voor iedereen toegankelijk te maken, wil Shell Recharge de overstap naar elektrisch rijden vergemakkelijken. Naast het kunnen realiseren van een snelle aanleg van de snellaadstations, moest de overlast gedurende de bouwfase voor de gebruikers van de tankstations minimaal zijn. Daarnaast zijn er aan kwaliteit en veiligheid hoge eisen gesteld.

Prefab bouwmethode als oplossing

Om deze opgave te realiseren is door Antea Group een integraal Design & Construct-team van designers, engineers en toeleveranciers samengesteld. Er is gekozen voor het ontwikkelen van een prefab bouwmethode van de betonnen fundatie voor de snelladers. Door de prefab werkwijze wordt de bouwtijd aanzienlijk verkort. Ook wordt er -omdat het fabricageproces bij Klostermann Nederland B.V. in een gespecialiseerde en gecontroleerde werkplaats plaatsvindt- hogere en constantere kwaliteit behaald.

Een prefab bouwmethode vraagt wel een intensieve voorbereiding en daarom is het laadstation door de engineers geheel in een 3D BIM-model uitgewerkt. Hierdoor kon het team voor de toeleveranciers alle onderdelen specificeren compleet met alle benodigde koppelingen en verbindingen voor de zware elektriciteitsleidingen.

Met dit project dragen wij bij aan SDG 7: Betaalbare en duurzame energie.

70% reductie van bouwtijd

Dat prefab de juiste keuze is, bleek al direct tijdens de realisatie. In plaats van de gemiddelde 10 dagen bouwtijd op locatie reduceerde Antea Group de bouwtijd naar slechts 3 dagen. Hierdoor werd de overlast voor de gebruikers tot een minimum beperkt. Ook bleek deze aanpak, door veel minder transportbewegingen, bij te dragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot tijdens de realisatie.

Door de prefab methode en de korte bouwtijd verkleint daarnaast de kans op ongelukken en daardoor wordt de veiligheid beter geborgd. Ook wordt door deze werkwijze de kwaliteit beter geborgd. Inmiddels zijn deze snellaadstations volop in gebruik.

Succesvolle aanpak snellaadstations

Projectmanager Herman-Jan Kuyper is bijzonder trots op deze succesvolle aanpak en het bereikte resultaat: "Hiermee levert Antea Group een bijdrage aan een duurzame wereld en de  SDG’s (Sustainable Development Goals)." Maar achterover leunen doet hij zeker niet. "Ik wil het beton duurzamer maken, zodat we ook hier nog een CO2-reductie realiseren. En ook denk ik dat we nóg meer kwaliteitsverbeteringen en kostenreductie kunnen realiseren als we de componenten geautomatiseerd, bijvoorbeeld door robots of 3D-printing, kunnen produceren."