Het elektrisch vervoer in de stad Utrecht neemt een grote vlucht. Aanleiding voor het Utrechtse college om extra snel tot de plaatsing van nieuwe laadvoorzieningen over te gaan. In 2025 verwacht de gemeente dat 1 op de 5 auto’s elektrisch is, in 2030 zal dit zelfs bijna de helft zijn. Niet iedere E-rijder heeft een eigen oprit. Daarom werkt de gemeente aan het snel zorgen voor meer laadplaatsen op straat.

Antea Group ondersteunt de gemeente sinds 2019. Onze werkzaamheden zijn veelomvattend: het selecteren van geschikte locaties voor laadpalen, organiseren van bewonersinspraak, aanvragen van de verkeersbesluiten, het opstellen en aanbesteden van de concessieovereenkomsten en begeleiden van de partijen die de laadpalen plaatsen en exploiteren.

Versnelling

Het is gelukt het proces om een nieuwe laadpaal te plaatsen te verkorten van 130 naar 50 dagen. Waar voorheen de E-rijder een verzoek deed voor één laadpaal, stelt de gemeente nu een ‘locatieplan’ voor de gehele stad op. Dit plan bevat alle mogelijke locaties voor nieuwe laadpalen. Binnen elke wijk verspreidt de gemeente het locatieplan en voorzien de bewoners dit van reacties. Per kwartaal selecteert de gemeente nieuwe laadpalen uit het locatieplan op basis van de laadgegevens van de bestaande laadpalen. Als het verkeersbesluit is genomen plaatst de gemeente nieuwe laadpalen zodra die nodig zijn. Utrecht heeft als eerste gemeente van Nederland het proces op deze manier versneld en vereenvoudigd.

Als we zien dat de bestaande laadpalen veel gebruikt worden, dan komen er snel meer laadpalen bij.


Matthijs Kok
Ontwikkelaar elektrisch vervoer en nieuwe energie – gemeente Utrecht

Locatieplanprocedure

Antea Group ondersteunt het proces van de zogenaamde ‘locatieplanprocedure’. Zo helpen we met de inventarisatie van potentiële locaties voor de laadpalen in het Geografische Informatie Systeem van de Gemeente. We zorgen dat de geselecteerde locaties voorzien zijn van een plattegrond. Hierop wordt de laadpaal en de bijbehorende parkeerplaatsen in een 3-dimensionaal aanzicht getoond. Bewoners hoeven zo geen twijfel over de locatie te hebben. Na inspraak van bewoners en bedrijven passen wij het locatieplan eventueel aan, zodat het klaar is voor formele publicatie.

Contractmanagement

Met vijf partijen zijn inmiddels zogenaamde concessieovereenkomsten gesloten. Zij plaatsen de laadpalen zodra uit de gegevens van de laadsessies blijkt dat de bezettingsgraad in een wijk te hoog wordt. Daarna verzorgen zij de exploitatie van de nieuwe laadpaal. Antea Group heeft concessieovereenkomsten opgesteld en de begeleiding van de aanbesteding ondersteund. We controleren het proces van plaatsing en de exploitatie. De ervaringen en risico’s van de eerdere overeenkomst leiden tot een optimalisatie van het volgende contract. Deze lessen en ervaringen kunnen andere Nederlandse gemeenten ook helpen bij hun concessies.

Snelladen

Openbare laadpunten in Nederland hebben meestal een capaciteit van 11 kW of 22 kW. Utrecht is in 2020 als eerste gemeente in Nederland gestart met een concessie voor het plaatsen en exploiteren van binnenstedelijke snelladers. Het doel is dat de E-rijder zijn of haar elektrische voertuig extra snel kan opladen tijdens het boodschappen doen, vergaderen of sporten. Hiervoor zijn de meest geschikte locaties geïnventariseerd bij winkelcentra, bedrijvenparken en sportlocaties. Ook hier ondersteunt Antea Group de gemeente met het contractmanagement.
 
Naar verwachting zullen in 2020 circa 300 laadpalen zijn geplaatst, tegenover 129 in 2019. Een mooi en doeltreffend resultaat voor de toename van het aantal elektrische auto’s in Utrecht.