4 oktober, 2016 – Een nieuwe brug in de ontwerpfase: hij is er nog niet, maar werkt al wel. In de virtuele wereld dan. Door technieken uit het Bouw Informatie Model (BIM) te combineren met game-technologie werd de brug tot leven gebracht; dit geeft een goede impressie hoe de toekomstige situatie eruit zal zien. Werktuigbouwkunde, betontechniek, elektrotechniek: ingenieurs- en adviesbureau Antea Group slaagde erin om alle ontwerpdisciplines te vertalen naar een integraal virtueel ontwerp.

De Zaanbrug over de rivier De Zaan, die gepland staat tussen Wormer en Wormerveer, is bijvoorbeeld zo’n nieuwe beweegbare brug. Werktuigbouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek: zoals bij elke beweegbare brug is het ontwerp een samenwerking van verschillende disciplines. Het Bouw Informatie Model (BIM) wordt daarom steeds vaker toegepast om deze disciplines beter op elkaar aan te laten sluiten. Op basis van een ontwerp van deze brug ging Antea Group hier op eigen initiatief een innovatieve stap verder mee.

Met game-engine naar Virtual Reality

Antea Group slaagde er niet alleen in om alle disciplines en bijbehorende softwareprogramma’s in één 3D-ontwerpmodel te integreren, maar ook om dit model te vertalen naar een Virtual Reality-ontwerp. Hiervoor is gebruik gemaakt van een engine die normaal gesproken voor games wordt gebruikt. Met behulp van een Virtual Reality-bril is het mogelijk om alvast over de brug te lopen en het ontwerp van architect Joris Smits te bekijken. Daarnaast kun je een kijkje nemen in de brugkelder om daar met eigen ogen te zien hoe de tandwielen en de aandrijvingsinstallaties functioneren.

Meer inhoud en context

Peter Vos, Projectmanager Beweegbare Bruggen Antea Group: “We zijn continu op zoek om het ontwerpen van beweegbare bruggen te perfectioneren. Door in één model de 3D-ontwerpen van de verschillende disciplines te integreren, kunnen we eenvoudig de raakvlakken beheersen. De toevoeging van Virtual Reality geeft een ontwerp meer inhoud en context. Zeker als het gaat om het functioneren, de veiligheid en de beleving van een brug. Dit sluit ook prima aan bij onze ambitie om tot de top van Nederland te behoren op het gebied van beweegbare bruggen”.

3D-beleving met smartphone en YouTube

Ook voor wie niet over een 3D-bril beschikt, is het nieuwe brugontwerp hieronder al virtueel te bezoeken. Met smartphone of een Google-Cardboard en YouTube kan de brug alvast driedimensionaal worden beleefd. 

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. We combineren hoogwaardige kennis met een pragmatische aanpak. We maken oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. We opereren doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Zo anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 65 jaar.

Download hier het hele persbericht