In grote delen van Nederland daalt de bodem als gevolg van verschillende natuurlijke processen. Maar ook menselijk handelen zoals grondwateronttrekking of mijnbouwactiviteiten kan bodemdaling tot gevolg hebben.

Antea Group is expert in het meten en analyseren van bodemdaling. Inzicht in de mate van bodembeweging is een eerste vereiste voor een ‘water en bodemsturend’ beleid. Inzichten kunnen onder andere verkregen worden door een serie continue monitoringsstations die wij in het land hebben staan, maar ook deformatie analyse via InSAR satelliet en andere meettechnieken.

Met dit project dragen wij bij aan SDG 6: Schoon water en sanitair.

Diepe zoutwinning in de Waddenzee

Eén van de projecten waar we aan werken is de continue monitoring van bodemdaling van de Waddenzee als gevolg van diepe zoutwinning.

Deze industriële activiteit mag alleen plaatsvinden onder de voorwaarde dat er geen schade plaatsvind aan de natuur in dit cultureel erfgoed gebied. Voorwaarde is dan ook dat de bodemdaling en de verwachte zeespiegelrijzing als gevolg van de opwarming van de aarde, op natuurlijke wijze voldoende wordt gecompenseerd door aanvoer van zand en slib uit de Noordzee.

Meetplan bodemdaling

Zoutfabriek Frisia Zout schakelde Antea Group in voor het opstellen van een meetplan. Er zijn er vaste meetpalen geïnstalleerd die via GNSS satelliet bodembeweging monitoren. Daarnaast vindt er in de omgeving een jaarlijkse meetcampagne op de Wadplaten plaats. Aanvullend monitoren wij, op verzoek van Stichting Bescherming Historisch Harlingen, met innovatieve tiltsensoren en trillingmeters de bodembeweging in Harlingen. 

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Klimaatbestendig en waterrobuust