Op donderdag 26 november werd de Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen geopend door een wel heel bijzonder persoon: Zijne Majesteit de Koning. Antea Group verzorgde de projectbegeleiding van de begraafplaats en het herdenkings- en educatiecentrum. In dit centrum worden bezoekers geïnformeerd over de inzet van Nederlandse burgers en militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog en internationale vredesmissies. De opdrachtgevers zijn de Oorlogsgravenstichting en de stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen.

De koning bezichtigde de permanente expositie en ontmoette een aantal personen die de veteranenbegraafplaats hebben gerealiseerd. Na de openingshandeling volgde een wandeling over de begraafplaats. Tijdens de wandeling ging koning Willem-Alexander in gesprek met betrokkenen over de aanleg van de veteranenbegraafplaats, de bouw van het herdenkings- en educatie-centrum, de vaste en wisselende exposities en het educatieprogramma. 

Integraal project

De aanleg van de Nationale Veteranenbegraafplaats heeft zo’n 18 maanden geduurd. Bij dit proces waren vele partijen betrokken, waaronder 2 aannemers en maar liefst 15 onderaannemers. Daarnaast werkten zo’n 50 collega’s van Antea Group aan het project, van vastgoed tot ecologie en van archeologie tot juridische zaken. Het hele proces werd gecoördineerd door Maarten Klont, Adviseur Bouw van Antea Group.

Over de Nationale Veteranenbegraafplaats

Nederland telt ruim 115.000 veteranen van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee. Uit onderzoek blijkt dat veteranen behoefte hebben aan een laatste rustplaats onder kameraden. Op de Veteranenbegraafplaats in Loenen, gelegen naast Nationaal Ereveld Loenen, kunnen veteranen en desgewenst hun partner worden begraven of kan hun as worden uitgestrooid. Het herdenkings- en educatiecentrum heeft een aula-functie voor het Ereveld en de Veteranenbegraafplaats. En in de tentoonstellingsruimte staan de verhalen van oorlogsslachtoffers en van veteranen centraal.