"Te veel, te weinig, te vies. Dat zijn de uitdagingen met 'water' waar we de aankomende jaren voor komen te staan.  Deze uitdagingen zijn niet beperkt tot gemeenten, maar strekken zich uit tot waterschappen en drinkwaterbedrijven. Water moeten we gaan zien als onze belangrijkste grondstof. Het blauwe goud.” Aldus Benno Steentjes expert klimaatadaptatie.

Het Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028, dat door de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk in samenwerking met het waterschap Rijn en IJssel wordt opgesteld, is een goed voorbeeld van een samenwerkingsverband dat tot doel heeft de kwaliteit en hoeveelheid van water te garanderen. Advies- en ingenieursbureau Antea Group is verantwoordelijkheid voor het berekenen van de geplande onderzoeken, activiteiten en maatregelen. Bovendien bieden wij begeleiding en ondersteuning aan alle betrokken partijen in het proces, met speciale aandacht voor het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten.

Unieke aanpak

Meestal stelt elke gemeente zelf een 'gemeentelijk Water- en Rioleringsprogramma (Wrp)' op, waarin wordt beschreven hoe ze hun riolering en watersysteem in de komende jaren zullen onderhouden en verbeteren. Oost Gelre en Winterswijk kiezen ervoor om dit plan gezamenlijk op te stellen. Het doel daarvan is om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Waterschap Rijn en IJssel speelt een nauwe rol bij het opstellen van dit nieuwe Wrp, en ook drinkwaterbedrijf Vitens draagt bij. Volgens Beerd Volkers, strategisch omgevingsmanager van Vitens, is "het belangrijkste aspect van deze samenwerking dat alle partijen in de waterketen elkaar weten te vinden". Zo vermijden we heruitvinding van het wiel en begrijpen we elkaars uitdagingen.

Gedeelde overeenkomsten

De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk werkten al eerder samen met waterschap Rijn en IJssel. Sinds 2016 vormen ze het samenwerkingsverband Wintlicht. Hierin werken ze aan een duurzame afvalwaterketen en een gezond watersysteem. Die samenwerking bevalt goed. Zo goed, dat de drie partijen nu samen een Wrp opstellen. Simon Wiggers, beleidsmedewerker Water en Riolering in Winterswijk: ’Onze twee gemeenten lijken op elkaar. Bijvoorbeeld qua werkwijze, oppervlak en inwoneraantal. We vinden allebei risicogestuurd rioolbeheer en een integrale aanpak belangrijk.’ ‘En ook het hergebruik van hemelwater en het pro-actief inspelen op klimaatadaptatie zijn gezamenlijke speerpunten’, vult Arjan Spaargaren, beheerder stedelijk water Oost Gelre, aan. Het idee om samen een Wrp op te stellen ontstond spontaan. Beide gemeenten waren bijna tegelijk aan een nieuw Water- en Rioleringsprogramma toe.

Met dit project dragen wij bij aan SDG 6: Schoon water en sanitair.

Een verandering in denkwijze

Beerd Volkers: 'We kunnen water, als een nutsvoorziening, niet onbeperkt blijven gebruiken. Een verandering in denkwijze is vereist'. ‘Een belangrijk onderdeel van het Wrp is dan ook om met inwoners en ondernemers in gesprek te blijven over de inrichting van onze openbare ruimte’, vervolgt wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre. ‘Willen ze bijvoorbeeld wadi’s om extreme natheid op te vangen? En hoe kunnen wij als gemeente werkzaamheden zo efficiënt mogelijk combineren? Pakken we gelijk de riolering aan als we toch met een weg bezig zijn?‘

Samen staan we sterker

Wat is uiteindelijk het grootste voordeel van deze samenwerking? Dorine Kolkman, manager Zuiveringsbeheer en riolering bij waterschap Rijn en IJssel, zegt: 'Dat we dit samen doen. Niemand kan het namelijk in zijn eentje volbrengen. Nu kunnen we problemen bij de bron aanpakken. Wat niet in het water terechtkomt, hoeven we er bijvoorbeeld ook niet uit te halen.'

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Bekijk meer