Aan de Deventer IJssel is het prachtig wonen. Zeker in één van de 86 gasloze appartementen aan de Rubensstraat. In opdracht van Stichting ‘Eigen Bouw’ verzorgden wij de uitvraag en aannemers-selectie, het contractmanagement en de bouwbegeleiding van dit ambitieuze project.

Groot onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw

Het project Rubensstraat is een mooi voorbeeld van de langdurige samenwerking die wij met Stichting Eigen Bouw hebben. “Bouwen is in Nederland een ingewikkeld proces. Daarom zijn wij blij met Antea Group als huisadviseur in projecten rondom groot onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw. Van aanbesteding, contractmanagement tot en met de oplevering: zij vullen ons aan waar wij de specialistische kennis niet in huis hebben”, vertelt Rick Heisterkamp, regisseur vastgoed bij Eigen Bouw.

Natuurinclusief, warmtenet én community-building

Bij de Rubensstraat lag de focus op de voorbereiding en aanbesteding van het UAV-GC contract. Projectleider en adviseur Thomas Janse: “Dit project moest bijdragen aan het groene karakter en de leefbaarheid in de wijk. Belangrijke eisen in het contract waren een natuurinclusief ontwerp, aansluiting op een warmtenet én community-building. Zeker gezien het omschrijvende karakter van zo’n geïntegreerd contract zoek je wél een aannemer die op dezelfde golflengte zit.”

Marktconsultatie en dialoog

Antea Group stak daarom – op basis van een stappenplan - veel energie in de voorbereiding. “Je wilt maximale kwaliteit uit de markt halen. Daarom hebben wij veel aandacht besteed aan de marktconsultatie. Om te verkennen welke aannemers bij dit project zouden passen én om te horen wat hun visie op het project was. Na een zorgvuldige markconsultatie en eerste selectie hebben we de aanbesteding in gang gezet. Hierin hebben wij veel ruimte voor dialoog gelaten”, vertelt Janse.

Ze ervaarden de goed onderbouwde zorgvuldige uitvraag, het transparante proces en de ruimte voor dialoog en overleg als positief


Thomas Janse
Senior adviseur Bouw

Complimenten van alle inschrijvers

De aanbesteding resulteerde in een gunning aan Dura Vermeer Bouw Hengelo. Hun plan en manier van werken sloot aan bij wat Eigen Bouw voor ogen had. Janse: “Overigens kregen wij na het gunningsbesluit van alle inschrijvers de complimenten voor onze manier van aanbesteden. Ze ervaarden de goed onderbouwde zorgvuldige uitvraag, het transparante proces en de ruimte voor dialoog en overleg als positief.”

Contractmanager betrokken bij realisatie

Na de aanbesteding en het opstellen van de contracten, bleef Antea Group als contractmanager betrokken bij de realisatie. Janse: “Er is veel vrijheid voor de aannemer, daarom is het goed om kritisch mee te kijken. Bijvoorbeeld om interpretatieverschillen rondom een contracteis te duiden. Of om te kijken hoe je omgaat met scopewijzigingen en kwaliteitsissues. Dit maakt de kans veel groter dat wat er wordt gemaakt ook de verwachting is van de opdrachtgever.”

Als het anders loopt

Ook in dit bouwproject waren er zaken die getoetst moesten worden. Janse: “Het is een voordeel dat je al in het project zit en weet wat de opdrachtgever voor ogen heeft. Denk aan de vraag van de aannemer om balkonposities aan te passen, een wijziging in de planning of toetsing van gelijkwaardigheids-toepassingen ten opzichte van de gestelde eisen. Vragen die wij snel kunnen checken bij onze bouwexperts, om de opdrachtgever daarna van een advies te voorzien. Uiteraard is het contract de leidraad, maar waar mogelijk probeer je met de aannemer tot een oplossing te komen die recht doet aan wat de opdrachtgever wil.”

Kijken en denken vanuit bouwkennis

In het najaar van 2021 werd de eerste steen gelegd door de wethouder. In 2022 werden de appartementen – binnen de planning - opgeleverd. Een aanwinst voor de wijk Zandweerd. Dat is mede de verdienste van Antea Group, ziet Heisterkamp: “Het is voor ons een meerwaarde dat ze gedurende het hele proces betrokken zijn. Ze kijken en denken vanuit hun bouwkennis en ervaring kritisch mee. Maar, wel vanuit een best-for-project benadering. Dat zorgt voor alle betrokken partijen voor een fijne samenwerking.”

Samen met onze opdrachtgever dragen wij met dit project bij aan SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen