Oude bodemverontreinigingen van bijvoorbeeld chemische wasserijen hebben in de meeste steden en dorpen gezorgd voor forse grondwaterverontreinigingen. De bronlocaties worden aangepakt binnen het huidige bodembeleid. De omvangrijke verontreinigingspluimen in het grondwater blijven meestal achter. Een traditionele aanpak, waarbij het water wordt opgepompt en gezuiverd, wordt nog zelden toegepast omdat dit als te duur en niet effectief wordt beoordeeld. Speciaal voor deze verontreinigingspluimen hebben Antea Group en HMVT een maatwerk oplossing bedacht: constructed wetlands.

Constructed Wetlands

Constructed Wetlands bestaan uit een riet- of helofytenveld. Door het ontwerp en de samenstelling slim af te stemmen op de situatie worden zuurstofrijke en zuurstofarme zones gevormd waarin de verontreiniging biologisch wordt afgebroken. De wetlands kunnen landschappelijk worden ingepast in bestaande parken en watergangen. Antea Group en HMVT waren betrokken bij het ontwerp, bouw en onderhoud van constructed wetlands in Amersfoort, Zwolle en Doorn om verontreinigingspluimen in het grondwater af te vangen en te zuiveren.

Geen bovengrondse zuivering

"Voordeel van de wetlands is dat er geen bovengrondse zuivering nodig is en dat er nauwelijks onderhoud en energie nodig is in vergelijking met een traditionele grondwatersanering", aldus Frank Pels van HMVT. "In Amersfoort wordt voor het oppompen van grondwater bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een windmolen. In Zwolle wordt de restwarmte van het grondwater gebruikt om de gemeentelijke dak- en thuislozenopvang te verwarmen. Door maximaal gebruik te maken van de biologische processen is nauwelijks energie nodig al helemaal geen milieubelastende grondstoffen zoals actief kool."

Direct naast Rijksmonument

"De wetlands kunnen goed ingepast worden in de omgeving", vult Edwin Kleinsmit van Antea Group aan. "Bij het recente project in Doorn is de wetland moeiteloos ingepast direct naast Huis Doorn, een museum en Rijksmonument. Hierbij is nauw samengewerkt met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Doorn. Als het hier kan, dan is er ook een goede oplossing te ontwerpen in steden, bestaande watergangen en parken.

Voor de aanpak van verontreinigingspluimen in het grondwater met constructed wetlands wordt samengewerkt met het kennisinstituut Deltares uit Utrecht.