Nederland telt nog veel locaties waar sprake is van bodemverontreiniging die met maatregelen wordt beheerst. Antea Group heeft – in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond – de afgelopen jaren geholpen bij het komen tot afbouw van deze verontreinigen. We stelden een kennisrapport op en hebben gewerkt aan een Community of Practice (CoP) waarbinnen men elkaar helpt om deze afbouw te realiseren.

IBC-locaties

Bij de verontreinigde locaties gaat het veelal om zogeheten IBC-locaties (Isoleren, Beheren en Controleren). Dit zijn plaatsen waar eerder al een deel van de verontreiniging is aangepakt en vervolgens nazorgmaatregelen zijn ingezet om verdere risico’s te beheersen. Door de beperkingen in het gebruik van deze locaties staat de ontwikkeling in en rondom deze gebieden stil. En dat is jammer, want vaak kunnen ze meerwaarde bieden, zeker met de huidige vraag naar ruimte voor klimaatadaptatie, groen, verstedelijking en energietransitie.

Saxion hogeschool

Het is nodig om vanuit deze ontwikkelingen de verbinding met de afbouw van de verontreinigingen te leggen. Antea Group heeft hiervoor een kennisrapport opgesteld. Dit rapport schetst ruimtelijke handelingsperspectieven om tot afbouw te komen en biedt een strategie om dit op gang te brengen. Samen met Saxion hogeschool hebben we hieraan ook studentengroepen laten meewerken. Aansluitend hebben we geholpen bij het vormen van een Community of Practice en het geven van een impuls om gemeenten daadwerkelijk aan te zetten tot afbouw van de verontreiniging op dergelijke locaties. Vanwege het aflopen van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond hebben we gewerkt aan een strategie voor het vervolg. Antea Group had in deze opdracht de regie over inhoud en proces en werkte met verschillende partijen samen.