Verdichten en verstedelijken, dat zijn de trends de afgelopen jaren omtrent vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Meer binnenstedelijk, minder in de ‘wei’. Relatief veel ‘eenvoudige’ en Vinex locaties in Nederland zijn reeds ontwikkeld. Wat overblijft? De binnenstedelijke locaties; complex door o.a. milieutechnische- en planologische uitdagingen (zoals geluidhinder, bodemverontreiniging etc.) en versnipperd grondeigendom. Dit blijkt onder meer uit verschillende projecten waar de financieel consultants van Antea Group de residuele (grond)waarde voor hebben vastgesteld, zoals diverse binnenstedelijke ontwikkellocaties in Den Haag (ontwikkellocaties voor enkele honderden woningen) en een herontwikkelingsopgave bestaande uit ruim 600 woningen, retail, horeca en een hotel in een stad in de provincie Noord-Holland. De financiële haalbaarheid is hier een serieuze opgave en de programmering leidt tot een ingewikkelde puzzel. In dit speelveld zijn de financieel consultants en planeconomen van Antea Group doorgewinterde experts die zoeken naar de beste en financieel meest gunstige oplossingen.

Een solide financieel plan

Een solide financieel plan is de basis voor iedere vastgoed- of gebiedsontwikkeling. Heb ik een haalbare business case of niet en waar zitten de financiële risico’s? Onze financieel consultants en planeconomen helpen je graag bij dit soort vraagstukken. Zij voorzien je van het juiste advies door te rekenen aan vastgoed- en gebiedsontwikkelingen, vastgoed- en grondexploitaties en residuele (grond)waardes.

Wat ons uniek maakt?

Niet alleen hebben onze planeconomen up-to-date kennis over markttransacties en fluctuaties in grondprijzen, ook signaleren zij kansen en risico’s in een vroegtijdig stadium. Door onze collega-ingenieurs en bouw- en civiele (kosten)experts zijn wij voorzien van up-to-date kostenkennis van het gehele ontwikkelproces. Van vierkante meter verharding tot strekkende meter geluidsscherm tot een kostenraming van de bovenplanse kosten. Door de jarenlange samenwerking tussen de planeconomen, ingenieurs en bouw- en civiele experts, zijn wij goed op elkaar ingespeeld en schakelen wij snel tussen wensen en ideeën van de opdrachtgever naar concrete resultaten. Dit stelt ons in staat de bouwkundige en civieltechnische ramingen bij een ontwikkeling naar een hoger niveau te tillen, zoals wij onder meer hebben gedaan voor een herontwikkelingsopgave in de gemeente Zoetermeer van 150 woningen.

Integrale expertise onder één dak

Naast de bouw- en civiel experts vragen wij ook regelmatig stedenbouwkundigen en planologen van Antea Group om mee te kijken in een opgave. Dit gaat o.a. over het inventariseren van kansen en risico’s, maar met name over het adviseren in planoptimalisaties om tot een financieel betere business case te komen. Daarnaast beschikt Antea Group over beëdigd NRVT taxateurs welke door hun jarenlange ervaring in staat zijn om complexe locaties te taxeren. Antea Group heeft alle disciplines in eigen huis.

Onze kennis zetten wij in bij complexe locaties, zoals binnenstedelijke transitieopgaven met een gemixt programma. Bijvoorbeeld in Utrecht, waar een binnenstedelijke herontwikkelingslocatie ruimte biedt aan ruim 2.500 woningen en een divers commercieel en maatschappelijke programma. Maar ook bij minder complexe opgaven, zoals de ontwikkeling van 5 woningen in Hardenberg of 30 woningen in een klein dorp in de provincie Utrecht. Niet alleen woningbouw past ons, ook rekenen wij aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen, kantoorontwikkelingen, retail vastgoed en parkeergarages. Geen ontwikkeling is de financieel consultants en planeconomen van Antea Group te gek.

Heb je momenteel te maken met een financieel complex plan of zit je met een waarderingsvraagstuk? Graag gaan wij met je in gesprek voor een vrijblijvende kennismaking.