Antea Group heeft zich als eerste van de grote ingenieurs- en adviesbureaus aangesloten bij de Nederlandse AI Coalitie. Dit samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden zet zich in voor de ontwikkeling van artificial intelligence (AI). ‘Met deze samenwerking als springplank kunnen we de toepassing van nieuwe technologie in de leefomgeving enorm versnellen’, voorzien Léon Verhoeven en Daan Stolker.

Kunstmatige intelligentie speelt in ons vakgebied een steeds grotere rol. Dit biedt kansen. Zeker in een tijd waarin we voor grote maatschappelijke uitdagingen staan, ziet Daan Stolker (adviesgroepmanager Data & Informatie). ‘De vervangingsopgave, de energietransitie of klimaatadaptatie: er is de komende jaren ontzettend veel ingenieurskennis nodig. Tegelijkertijd hebben we juist te maken met een groeiende schaarste aan technische kennis.’

Inzetten op digitalisering

Niet voor niets dat Antea Group inzet op digitalisering. Stolker: ‘Artificial intelligence helpt ons om slimmer te werken én betere resultaten te halen. We laten nu al zien wat dit kan opleveren. Denk aan automatische beeldherkenning, algoritmes die constructieve ontwerpen optimaliseren of toepassingen waarmee we automatisch data uit bodemrapporten halen. En met onze kennis over de leefomgeving, verwachten wij met AI nog veel meer impact te kunnen maken.’

Extra innovatiekracht

Dit vraagt wél om extra innovatiekracht en op dit onderwerp kan je dat niet alleen, vindt businesslijndirecteur Léon Verhoeven. ‘Deze coalitie biedt een prachtig platform om nieuwe innovatiepartners te vinden. Maar, we hebben dit platform ook nodig om bij te dragen aan nieuwe standaarden, methodieken en scholing. Want, AI is meer dan een technologisch kunstje. Nieuwe oplossingen moeten ook passen in kwaliteitssystemen; mensen moeten ermee kunnen én willen werken. Daarnaast zijn er ethische vragen te beantwoorden: wat kun je wel of niet aan een computer overlaten?’

Een interessante kennis- en ontwikkelpartner

De Nederlandse AI Coalitie is een gemêleerd ecosysteem van bedrijven, overheden en onderwijsinstelling. De vakkennis van een ingenieurs- en adviesbureau kan hierin van grote toegevoegde waarde zijn: ‘Wij hebben bedrijfsbreed ontzettend veel domeinkennis in huis, maar we zijn ook thuis in wet- en regelgeving. En omdat we voor een grote diversiteit aan partijen werken, weten we wat zij belangrijk vinden. Dit maakt ons ook voor andere partijen tot een interessante kennis- en ontwikkelpartner.’

Focus op de gebouwde omgeving

Overigens geven we stap voor stap vorm aan onze deelname. Stolker: ‘We focussen eerst op het werkgebied 'Gebouwde omgeving' in de coalitie. De Gebouwde omgeving is een domein waar we als ingenieurs- en adviesbureau leidende kennis hebben. Als we in staat zijn deze kennis op te schalen met AI-technologie kunnen we echt het verschil maken. Binnen dit werkgebied willen we nieuwe samenwerkingspartners vinden, nieuwe businesscases ontwikkelen en deelnemen aan innovatietrajecten. En ja, dit is een ontdekkingstocht, we weten niet wat er op ons pad gaat komen. Deelname aan de Nederlandse AI is een mooie stap in deze ondekkingstocht, daar hebben we alle vertrouwen in.’