Connecting the Future 2022 zit er op. Een middagvullend programma met inspirerende sprekers (o.a. Sybrand Buma, Ruud Koornstra en Roeland van der Schaaf) en volop ruimte voor netwerken, inspiratie opdoen, kansen zien, interactieve werksessies en kennis delen. Studenten gingen in groepsverband aan de slag in brainstormsessies om nieuwe visies op het noorden van Nederland uit te werken. Deze werden aan het einde van de middag vol trots gepresenteerd aan alle deelnemers.

Fantastisch dat we op deze eerste editie zo’n mooie en diverse groep deelnemers mochten verwelkomen. Het congres Connecting the Future stond garant voor een boeiende middag vol ontmoetingen, een gevarieerd programma en veel interessante onderwerpen. Een aantal reacties van deelnemers raakten precies de kern van waarom Connecting the Future werd georganiseerd:

We zullen samen de opgaves aan moeten gaan om klimaatverandering te stoppen.

We moeten op zoek naar andere manieren van samenwerken.

De opgaves kunnen niet meer door een partij opgelost worden.

De opgave is zo groot; je hebt een heel netwerk nodig om deze aan te gaan.

Samen invulling geven aan ambities

Ook ná deze middag bleek het congres een aanjager om samen te werken en oplossingen te vinden voor de grote opgaven die Noord-Nederland staan te wachten. Oplossingen voor thema’s zoals de energietransitie, mobiliteit, wonen en groene ruimte. Want alleen door samen vooruit te kijken en van elkaars kennis gebruik te maken, kunnen we versnellen en optimaal invulling geven aan de ambities om Noord-Nederland aantrekkelijk én toekomstbestending te houden en maken!

Let’s connect and keep in touch!

Deelnemers, sprekers, werksessie begeleiders en studenten, bedankt! Samen met jullie hebben we Connecting the Future Noord-Nederland tot een succes gemaakt.

Was je erbij, of heb je het congres helaas gemist? Bekijk hieronder de samenvatting van Connecting the Future in beeld en (her)beleef het eerste Connecting the Future Noord-Nederland congres. Samen zetten we Noord-Nederland op de kaart!

Het versnellen van de aanpak van deze opgaven in Noord-Nederland vraagt om oplossingen die nog niet bedacht zijn. Maar het vereist ook nieuwe samenwerkingsverbanden. Wij organiseren dit congres om verrassende ontmoetingen te organiseren tussen mogelijke coalitiepartijen. Wij willen bedrijven, overheden en kennisinstellingen verbinden. Want alleen samen maken we de wereld elke dag een stukje mooier.

Tanja Lendzion, CEO Antea Group

 We kijken hier naar een visiekaart van 20 jaar geleden… Hoe keken we toen naar de toekomst, welke trends konden we voorspellen? En welke scenario’s zijn ervan uitgekomen? We gaan eerst samen naar het verleden en dan naar ‘back to the future.

Pieter Witzenburg, directeur vastgoed Lefier en Tjalling Dijkstra van Zenit, bureau voor gebiedsontwikkeling

It is all about revolutionary thinking.

Ruud Koornstra, televisieproducent, ondernemer en spreker

Los van kennis delen, inspireren en motiveren biedt een congres als Connecting the Future een waardevolle bijdrage aan het smeden van nieuwe coalities en samenwerkingsverbanden. Die zijn onmisbaar als we met elkaar in Noord-Nederland een versnelling willen realiseren en kansen willen benutten bij het oppakken van de opgaven waar we vandaag met elkaar over spreken. Het is belangrijk dat we elkaar blijven uitdagen op bijeenkomsten zoals deze.

Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden