De gemeente Veenendaal wil zich goed voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. Zowel organisatorisch als instrumenteel. De ontwikkeling van de omgevingsvisie en omgevingsplan zijn daar beide belangrijke pijlers in. Maar hoe destilleer je een integraal visie en plan uit de 150 bestemmingsplannen, 80 beleidstukken en de ruim 30 verordeningen die je in de afgelopen tien-vijftien jaar hebt geproduceerd? 

Beleidswaarden in beeld brengen

Horeca, groenvoorzieningen, verkeer, luchtkwaliteit. Het beleid dat de gemeente Veenendaal in de afgelopen jaren samenstelde, bevat vele beleidswaarden. Bijna tienduizend. Deze waarden zijn verdeeld over tientallen thema’s, maar ook over allerlei geografische locaties. Om een eerste stap naar een gedeelde visie te maken, wilde de gemeente in beeld brengen wat er aan beleidswaarden in huis is.

Beleidswaardengenerator

De beleidswaardengenerator verschafte de gemeente dit inzicht. In drie weken tijd werden hiervoor alle plannen, beleidsstukken en verordeningen gescreend op omgevingswaarden. Welk beleid geldt er voor het centrum, welke waarden hebben we afgesproken voor het buitengebied? En wat is het gemeentelijk beleid als het gaat om parkeren, geluid of veiligheid?

Ook los van de inwerkingtreding van de Omgevingswet biedt deze tool veel meerwaarde. In één oogopslag heb je namelijk per thema een adequaat inzicht in de vastgestelde ruimtelijke regels.


Jan Heijkamp
Teamleider RO - gemeente Veenendaal

Verzamelen, rubriceren en ontsluiten

Al deze waarden werden verzameld, gerubriceerd en in de Beleidswaardengenerator gezet. Het resultaat: een compleet en gedetailleerd overzicht van alle beleidswaarden die in de afgelopen jaren zijn opgesteld. Per gebied kunnen waarden ontsloten worden, maar ook per thema kan worden gekeken op welke plekken, welke waarden gelden. 

Daarnaast biedt de generator prachtig inzicht in de ‘beleidshiaten’ die er zijn. In welke gebieden zijn nog aanvullende waarden nodig? Welke thema’s zijn ondervertegenwoordigd, waar ontbreekt de samenhang en waar is overlap? Dit in- en overzicht biedt de gemeente een ideale basis om uitgangspunten en thema’s te formuleren voor de integrale omgevingsvisie en het omgevingsplan.