Antea Group gaat de komende jaren – met vier andere ingenieursbureaus - voor ProRail aan de slag met interessante engineeringsopdrachten waarin duurzaamheid een grote rol speelt. Maar, dit is niet het hele verhaal. De Backoffice Raamovereenkomst voor Stations en Transfers (BST4) biedt vooral een mooie uitdaging: benut zoveel mogelijk duurzame kansen bij de vernieuwing van stations en infrastructuur. 

Samen met onze opdrachtgever dragen wij met dit project bij aan SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie en SDG 13: Klimaatactie

Circulair materiaalgebruik

Een volledige klimaatneutrale voetafdruk in 2050 als het gaat om emissies, energie én materialen. De ambities van ProRail liegen er niet om. Sonja Sanders, projectmanager bij ProRail: “Als spoorbeheerder willen wij onder meer impact maken bij het aanleggen en onderhouden van onze infrastructuur en stations. Bijvoorbeeld door in te zetten op volledig circulair materiaalgebruik. Maar ook door eigen elektriciteit op te wekken en zelf duurzaam te werken.”

Duurzame kansen

Nu ProRail op enkele tientallen stations aan de slag gaat met liften, trappen en overkappingen, liggen die duurzame kansen voor het oprapen. Maar hoe zorg je ervoor dat je deze verzilvert? ProRail besloot hiervoor een raamcontract af te sluiten met vijf bureaus, waaronder Antea Group. Sanders: “Het idee achter BST4 is om met die bureaus elke uitvraag door een duurzame bril te bekijken. Samen zie je meer. Zeker met een partner die net even anders kijkt en denkt.”

Slimmer werken voor duurzaamheid

Dit is exact de meerwaarde die Antea Group biedt. Wij zetten niet een panklare oplossing op tafel. We zijn de luis in de pels die zich afvraagt of het ánders én beter kan. Zo bieden wij ambitiesessies en kansen-menukaarten aan om vooraf zoveel mogelijk raakvlakken en kansen in kaart te brengen. Als wij inderdaad met die overkapping bezig gaan, wat kunnen we dan met zonnepanelen? Als we toch aan dat perron werken, is het dan slim om de outillage mee te nemen? Slimmer werken, is ook een vorm van duurzaamheid.

Gezamenlijke grondstoffenbank

Opvallend is de samenwerking tussen de vijf ingenieursbureaus. Zo is hergebruik van grondstoffen een belangrijk thema binnen dit contract. We onderzoeken hoe wij elkaar hierin kunnen vinden. Want, waar de één een perron vernieuwt op station X, kan een ander de vrijkomende materialen elders gebruiken. Het idee is om elkaar – en uiteindelijk onze klant – te helpen met een gezamenlijke grondstoffenbank. Samenwerken aan een groter doel dus.

Wij willen impact maken door bijvoorbeeld in te zetten op volledig circulair materiaalgebruik. Maar ook door eigen elektriciteit op te wekken en zelf duurzaam te werken.


Sonja Sanders
Projectmanager ProRail

Bouw ontmoet spoorinfra

Ook binnen Antea Group zelf wordt er met enthousiasme aan de eerste projecten gewerkt. Eén daarvan is de vernieuwing van de perrons op station Den Helder-Zuid. Het mooie is dat onze businesslijnen Rail en Bouw elkaar hierin perfect aanvullen. Voor de vragen die wij krijgen, is niet alleen bouw- en installatietechnische kennis nodig. Ze raken ook de wereld van de spoorinfra. Omdat wij door beide lenzen kijken, kom je tot betere oplossingen.

Gids bij verduurzaming

In elk geval past het raamcontract helemaal binnen de opdracht die Antea Group zichzelf heeft gesteld. Als bureau willen wij een gidsrol spelen in de verduurzaming van Nederland. Dit contract sluit perfect aan op deze missie.