Voorkomen dat je graaft waar dat niet mag. En ervoor zorgen dat je over alle data beschikt zónder dat je hiervoor de grond in moet. Wat begon met Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK) is uitgegroeid tot een heuse ‘BDOK-familie’: meerdere modules om omgevingsonderzoeken sneller en efficiënter uit te voeren. 

Met Ontplofbare Oorlogsresten (OODOK), Stikstof (NDOK), Archeologie (ADOK) en binnenkort Ecologie (EDOK) geeft ingenieurs- en adviesbureau Antea Group op verschillende manieren invulling aan ‘No Dig’.  Of je nu werkt aan kabels of leidingen, een woonwijk ontwikkelt of een weg aanlegt: elk project begint bij de bodem. Niet voor niets dat er in ons land jaarlijks ruim 700.000 graafactiviteiten plaatsvinden. Daarvoor is altijd bodem- en omgevingsinformatie nodig. “Om bodemkwaliteit of fysische eigenschappen te beoordelen. Maar ook om in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet risico's op bodemverontreiniging in beeld te brengen”, vertelt René Rummens, strategisch adviseur bij Antea Group.  

Overbodige proefsleuf

Het verzamelen en analyseren van bodeminformatie is een bewerkelijke klus. Zo moeten er allerlei bronnen geraadpleegd worden: van bodemkwaliteitskaarten, eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringen tot het historisch bodembestand. Rummens: “Het duurt vaak meerdere werkdagen voordat je alle informatie hebt verzameld en kunt beoordelen. En zeker onder tijdsdruk of door gebrek aan actuele informatie gaat de schep, boor of bak van de graafmachine nog geregeld ergens de grond in, waar dit niet had gemoeten.”

Andersom gebeurt ook. Rummens: “Zeker in grotere projecten zie je dat er in het kader van bodemonderzoek toch die proefsleuf maar wordt gegraven of een grondboring wordt uitgevoerd. Om risico’s zoveel mogelijk te vermijden of om zeker te weten dat je voldoet aan de CROW 400-richtlijnen. Terwijl zo’n onderzoek resultaten oplevert die je op voorhand had kunnen weten. Zonde van de tijd, zonde van het geld.”

Samenwerking met Nazca Solutions

Daarom ontstond bij Antea Group in 2015 het idee om een tool te ontwikkelen om bodeminformatie beter, sneller en completer in beeld te krijgen. Rummens zegt: “Als bodemadviesbureau dat al zeventig jaar bestaat, beschikken we over een enorme schat aan domeinkennis over de bodem en ondergrond. Door de unieke samenwerking met Nazca Solutions, de leverancier van bodeminformatiesystemen bij overheden, koppelen we kennis en bodemdata tot bruikbare informatie voor grondroerders. 

Die samenwerking resulteerde in Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK). Een online tool die alle beschikbare bodemdata rondom een locatie verzamelt en vertaalt naar toepassingen zoals storingskaarten, quickscans en een historisch vooronderzoek. Rummens: “Hiermee brengen we op twee manieren efficiëntie in het werkproces van aannemers, netbeheerders en adviesbureau. Allereerst hebben ze álle relevante en actuele bodemdata voor een locatie in beeld. Daarnaast hebben we met BDOK een deel van het vooronderzoek, zoals dit beschreven wordt in de CROW publicatie 400, geautomatiseerd. Binnen enkele minuten weet je of er voldoende informatie is om aan de slag te gaan.”