9 februari 2023 - Glaspoort, een toonaangevende leverancier van een open netwerk van glasvezelverbindingen in Nederland, is een langdurige samenwerking aangegaan met Antea Group. Het ingenieurs- en adviesbureau zal de bodemonderzoeken uitvoeren op alle locaties waar Glaspoort actief is op bedrijventerreinen.

1,2 miljoen aansluitingen in vijf jaar

Pensioenfonds ABP en telecomprovider KPN vormen de drijvende krachten achter Glaspoort. Zo werd Glaspoort anderhalf jaar geleden opgericht met als doel glasvezel voor iedereen beschikbaar te maken. Glaspoort zal de komende 5 jaar 1,2 miljoen glasvezelaansluitingen realiseren in kleinere gemeenten, landelijke gebieden en bedrijventerreinen in heel Nederland. Glaspoort gaat op meer dan 1.400 plekken in Nederland glasvezel uitrollen waarbij verschillende aannemers de glasvezelnetwerken aanleggen. Voor het aanleggen van deze netwerken is altijd een gedegen bodemonderzoek nodig om veilig werken in de ondergrond volgens de CROW 400 te waarborgen.

Unicum

De samenwerking is op vele fronten een unicum. Antea Group gaat voor alle bedrijventerrein in Nederland waar Glaspoort glasvezel uitrolt, de bodem onderzoeken. Coert Ruseler, Businesslijndirecteur Milieu, Veiligheid & Gezondheid van Antea Group: “Dit is een uitgelezen kans om dit proces nog verder te automatiseren en te digitaliseren. Onderdeel van dit proces is de unieke aanpak met Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK). Op basis van een unieke landelijke database worden de vooronderzoeken snel en compleet aangeleverd waardoor onze adviseurs direct aan de slag kunnen met de locaties waar nog een vervolgbeoordeling nodig is. Op basis van inmiddels verzamelde projectdata wordt het werkproces continu aangepast ten gunste van de doorlooptijden en kwaliteit van de onderzoeken.”

Volgens Martin Wanschers, de COO van Glaspoort: “Deze samenwerking zorgt ervoor dat de uitrol van glasvezel op een efficiëntere en voorspelbare manier gaat plaatsvinden. De aannemer krijgt in een vroeg stadium het bodemonderzoek aangeleverd en kan aan de hand daarvan het meest optimale design maken van waar het netwerk moet komen te liggen. Dit gaat ervoor zorgen dat de missie van Glaspoort wordt waargemaakt om glasvezel voor iedereen aan te leggen.”

Voor meer informatie