Jaarlijkse worden er meer dan 700 duizend graafactiviteiten uitgevoerd waarbij informatie over de bodem noodzakelijk is. Daarbij worden vaak onnodige bodemonderzoeken gedaan om CROW400 compliant te kunnen zijn. Het verkrijgen en interpreteren van “bodemdata” wordt veelal als complex gezien. Door het hergebruik van bodemdata kan er veel onnodig bodemonderzoek worden vermeden. Als het aan GOconnectIT en BDOK – een samenwerkingsverband tussen Antea Group en Nazca Solutions – ligt komt aan onnodig bodemonderzoek snel een einde. 

GOconnectIT is marktleider met innovatie oplossingen in het domein kabels en leidingen. BDOK is marktleider in het CROW400 domein, met veel kennis rondom de verplichtingen van de CROW400. BDOK heeft een landelijke historische bodemdatabase waarmee de CROW400 verplichting kan worden ingevuld. Door onze expertises te bundelen worden grondroerders optimaal voorzien van informatie. Daarmee kan onvoorziene vertraging worden voorkomen en kan er veiliger worden gewerkt. Onlangs hebben GOconnectIT en BDOK hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 

Grote behoefte aan informatie over de omgeving

Het wordt om verschillende redenen steeds drukker in de ondergrond. Onder andere de energietransitie, de vervangingsopgave van verouderde netwerken en het versneld uitrollen van glasvezelnetten resulteren in een groeiend aantal grondroeringen. Efficiënte werkprocessen zijn dan ook belangrijker dan ooit.   

Door de samenwerking met GOconnectIT is waardevolle verrijkte bodemdata direct beschikbaar op het gebruikersvriendelijke GO InfraMaps.


René Rummens
Senior adviseur Milieu

Koppeling GO InfraMaps en BDOK

“Grondroerders hebben dan ook een grote behoefte aan informatie over de omgeving, zowel boven als onder de grond. Als zij weten wat zij op een locatie aantreffen en tegelijkertijd kunnen inschatten wat de impact is van een project op de omgeving, kunnen zij een gerichte planning maken”, legt Jan Smit uit, business development manager bij GOconnectIT. “Met ons GIS-platform GO InfraMaps wordt de data van de boven- en ondergrondse situaties in samenhang gevisualiseerd. Zo beschikken grondroerders, mede door de koppeling met BDOK, in één oogopslag over waardevolle data die hun werk een stuk eenvoudiger maken.” 

Alle bodemdata verzameld

“Het verkrijgen van bodeminformatie is een tijdrovend proces. Je zult vele verschillende bronnen moeten raadplegen zoals historische activiteiten, bodemkwaliteitskaarten, eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringen”, vertelt René Rummens, productmanager BDOK. “We hebben met Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK) alle bodemdata verzameld. Met BDOK weet je precies wanneer je kunt graven, welke maatregelen en/of procedures moeten worden genomen en of aanvullend bodemonderzoek nodig is. Door de samenwerking met GOconnectIT is deze waardevolle data direct beschikbaar in het gebruikersvriendelijke GO InfraMaps. Als werkvoorbereider, projectleider, uitvoerder en als civiel medewerker heb je alle benodigde bodemdata letterlijk binnen handbereik.”  

Met BDOK en GOconnectIT heb je een combinatie van twee marktleiders die samen een veel kennis en ervaring hebben als het gaat om bodem en ondergrond.


Jan Smit
Business development manager

Combinatie van twee marktleiders

Door de samenwerking tussen GOconnectIT en BDOK kun je in een vroeg stadium van een project beschikken over alle relevante ondergrondse gebiedsdata. Zo ben je er zeker van dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Je kunt tevens passende maatregelen nemen om problemen tijdens graafwerkzaamheden te voorkomen, zoals het aanpassen van het werkplan of het anders projecteren van kabels en leidingen. Daarmee voorkom je dat je tegen onverwachte uitgaven aanloopt. “Met BDOK en GOconnectIT heb je een combinatie van twee marktleiders die samen veel kennis en ervaring hebben als het gaat om bodem en ondergrond. Ik kijk uit naar een succesvolle samenwerking”, besluit Jan Smit.