Drie maanden geleden startte Richard Hendriks bij Antea Group als senior adviseur. Hij werkt onder andere aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Hoe heeft hij dit ervaren? Richard schreef er een blog over.

Het is goed om te zien dat al zoveel overheden de BRO serieus implementeren, goed beheren én de ondergronddata steeds meer gebruikt wordt als basis voor besluiten boven de grond. Toch heb ik mij de afgelopen drie maanden verwonderd.

BRO en het servies van oma

Als kind verwonder je je voortdurend, maar naarmate je ouder wordt gaat deze emotie steeds meer onder een dikkere laag stof liggen. Mijn oma had nog servies in de kast dat slechts zo nu en dan gebruikt werd. Ik vroeg me altijd als kind af waarom. Mijn oma zei altijd: ‘ik heb zondags servies en gewoon servies.’ Waarom zou je dat doen? De functie van servies is om het te gebruiken en niet om een enkele keer tevoorschijn te halen.

Zo verwonder ik mij dus ook over de BasisRegistratie Ondergrond (BRO). Een aantal organisaties zijn aangesloten op de BRO maar leveren niet, laat staan gebruiken. We laten dit ‘servies’ gewoon ‘in de kast’ staan. Waarom is dat zo?

Wel aangesloten op BRO maar niets leveren

De BRO heeft impact op de werkprocessen binnen een overheidsorganisatie. Er wordt nauwelijks via vastgestelde BRO-processen gewerkt. Waarom hebben we de lessen vanuit de BAG en BGT niet toegepast op de BRO? De grootste uitdaging is dat de betrokken objecten en onderzoeken verspreid binnen de organisatie liggen. Dit vraagt om procesbeschrijving en implementatie van het proces.

Het lijkt zo simpel, maar ga er maar eens aan staan om als BRO-coördinator met de inkoper, civieltechnisch medewerker, milieukundige etc. in gesprek te gaan om allerlei lijntjes goed te laten lopen en op papier te krijgen. Het aansluiten lukt wel, maar dan moeten we nog gaan leveren.

De wonderende wereld van BRO data

Vanaf 1 januari 2018 leveren we benodigde objecten en onderzoeken aan de LV-BRO. Maar doen we dat nu omdat het moet vanuit de Wet en daarmee klaar? Ik blijf me verwonderen over wat we met de BRO-data kunnen in combinatie met overige onder- en bovengrondse data. Mijn collega Caroline de Haan deelde al meerdere keren via webinars en artikelen over wat we allemaal kunnen met die data.

Met de komst van de Samenhangende Objecten Registratie (SOR), de Omgevingswet en allerlei beleidsvraagstukken zijn er voldoende mogelijkheden om iets terug te leveren in de organisatie – om collega’s te verwonderen over de pracht en praal van het BRO servies. Laat het alstublieft niet in de kast staan omdat het zonde is om te gebruiken. Je mag het meerdere keren per dag uit de kast halen, juist om te gebruiken.

Mogelijkheden van de BRO

Naast onder andere de BAG & BGT is de BRO een basisregistratie die bijdraagt aan de opgaven waarmee we in Nederland te maken hebben. Er is nog veel werk met elkaar te verzetten en ik zie dat we daar in Nederland goed mee op weg zijn. Wil je eens verder praten over jullie specifieke situatie rondom de BRO? Of kun je ondersteuning gebruiken bij een onderdeel van de BRO? Neem gerust contact met me op.