Heeft jouw organisatie stappen gezet in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) maar loopt het nog niet vanzelf…? Kun je wel wat extra BRO-expertise gebruiken? Bijvoorbeeld als het gaat om contracten, processen en afspraken? Of zijn er nog achterstanden weg te werken? Onze experts helpen je op weg bij de voorbereiding, vormgeving, invoering, goed beheren en gebruiken van de BRO.

De BRO: werk aan de winkel!

De implementatie van de BRO is in volle gang. Op 1 januari 2018 traden de eerste registratieobjecten in werking: Geotechnisch sondeeronderzoek, Grondwatermeetput en Bodemkundig Boormonsterprofiel. Vanaf 1 januari 2020 volgde de tweede tranche: de Geotechnische boormonsterbeschrijving en –boormonsteranalyse en de Bodemkundige wandbeschrijving en een vijftal modellen. Daarnaast kreeg ook de ENSIA voor de BRO een verplicht karakter.

Met ingang van 1 januari en 1 mei 2021 volgt nadere verdieping in de boor- en wandonderzoeken (bodemkundige boormonsteranalyse, geologische boormondsterbeschrijving, geotechnische booranalyse en de bodemkundige wandmonsteranalyse) en in het grondwaterdomein (monitoringsnet, standonderzoek en samenstellingsonderzoek) Kortom: werk aan de winkel om deze onderzoeken hun plekje in de BRO te geven.

De impact van de BRO

De BRO heeft hiermee impact op de werkprocessen binnen overheidsorganisaties. Onder meer omdat de BRO één van de weinige basisregistraties is die gefaseerd wordt ingevoerd; dit maakt de implementatie van de BRO tot een organisch proces. Ook is er geen applicatie voorhanden om BRO-registraties in bij te houden. Informatie van bronhouders wordt rechtstreeks via internet aangeleverd.

Nu stappen zetten met de BRO?

Dit zorgt ervoor dat de BRO vragen oproept. Bijvoorbeeld hoe je als bronhouder jouw processen zo inricht dat je informatie goed aanlevert? Wat doe je met terugmeldingen en hoe zorg je voor goede contracten en afspraken? Vragen waarmee onze BRO-experts graag aan de slag gaan. Schakel ons in voor een:

  • Cursus BROVeel bronhouders zijn intussen aangesloten op het BRO-portaal. Dit betekent niet dat ze de kneepjes van de BRO in de vingers hebben. Om concrete stappen te maken, organiseert Antea Group een cursus BRO. Deze cursus biedt inzicht in de achtergronden van de BRO en het krachtenveld dat hiermee gemoeid is. Tot slot maken we met alle deelnemers inzichtelijk wie wat moet doen om de BRO-gegevens succesvol te kunnen gebruiken. Klik hier om je aan te melden.
  • Impactanalyse of plan van aanpak – Zoek je een goede impactanalyse of een plan van aanpak voor de implementatie van de BRO? Wij hebben de mensen in huis. We brengen in kaart welke impact de BRO heeft op afdelingen, processen en contracten. Maar ook welk krachtenveld daarmee is gemoeid. Op basis daarvan helpen we bij het opstellen van een plan van aanpak en de eventuele invoering ervan.
  • BRO-Coördinatoren - Daarnaast biedt Antea Group ervaren BRO-coördinatoren die je organisatie (tijdelijk) ontzorgen bij de implementatie of beheer van de BRO. Van ICT, werkprocessen tot en met contractbeheer: experts die de implementatie van de BRO voorbereiden, vormgeven en realiseren. Die ervoor zorgen dat jouw organisatie volledig BRO-proof is, zonder dat je daar omkijken naar hebt.