De Samenhangende Objectenregistratie (SOR) gaat enorme toegevoegde waarde hebben voor overheden. Veel gegevensbeheerders staan daarom al klaar om de grootste en meest bruikbare dataset van Nederland te bouwen. Zij hebben hiervoor nog wel het commitment (en de capaciteit en de middelen) nodig van hun managers en bestuurders. Maar die zijn lastig te overtuigen van het belang van de SOR. Speciaal voor hen, en de mensen die met ze in gesprek gaan, dit blog.

Eén registratie voor alle objecten in de buitenruimte

Terug naar die SOR. De komende jaren wil de overheid bouwen aan een betrouwbare en samenhangende gegevensset voor heel Nederland. Hiervoor gaan meerdere bestaande (basis)registraties in elkaar op en worden ze aangevuld met informatie uit andere registraties. Resultaat: één registratie met daarin basisinformatie van alle objecten in de buitenruimte. Een registratie die eenvoudiger bij te houden is en die tot eenduidige processen leidt.

Lastig opstarten

Klinkt goed. Toch lopen veel organisaties nog niet warm voor de komst van de SOR. De registratie is (nog) niet verplicht, ook de meerwaarde ervan wordt (nog) niet gezien en ervaren. Mijn collega’s en ik gaan wekelijks op pad om organisaties en hun gegevensbeheerders te ondersteunen bij de SOR. Wij zien dat veel organisaties moeite hebben om een start met de SOR te maken, maar vooral ook om leidinggevenden en bestuurders aan te laten haken.

Goede informatie is cruciaal. We gaan niet alleen steeds meer data inwinnen en verzamelen. Maar ook steeds meer data combineren. Integraal gebruik dus.


Mirian van Ansem
Senior adviseur Data & Informatie

Informatie is key

Dat is jammer. Zeker gezien het feit dat veel gemeenten de afgelopen jaren fors investeerden in het verkrijgen van kwaliteitsdata over alle objecten in de buitenruimte én in systemen om deze informatie actueel te houden. Data die input vormt voor de heffing van belastingen, voor inzicht in de conditie van wegen en groen of het aantal, grootte en gebruik van woningen en terreinen in een gemeente. Informatie op basis waarvan je beleid ontwikkelt en duurzamere keuzes maakt.   

Data combineren

Goede informatie is cruciaal. We gaan niet alleen steeds meer data inwinnen en verzamelen. Maar ook steeds meer data combineren. Integraal gebruik dus. Denk aan data die we straks nodig hebben in het kader van de Omgevingswet. Waarin we objecten en gebieden vanuit meerdere perspectieven moeten gaan bekijken: milieu, veiligheid, gezondheid. Of denk aan thema’s als Energietransitie en Klimaatverandering. Hoe effectief zou het zijn dat je vanuit één registratie over deze data kunt beschikken…

Ga er maar aanstaan

Nu is al die data nog sectoraal georganiseerd. Je hebt hierdoor te maken met verschillende bronhouders en systemen. En met enorme verschillen in nauwkeurigheid en actualiteit. Dit maakt het lastig om rondom één gebied of object data te combineren. Want, wat als je in het kader van het vergroten van de leefbaarheid niet alleen het aantal woningen in een wijk wilt weten, maar ook detailinzicht wil hebben in geluid- en luchtkwaliteit, veiligheid en gezondheid? Ga er maar aan staan…

 

 

Snelle en accurate integrale analyses

De SOR maakt dit wel mogelijk. Met de SOR bouwen we één database waarin data van álle objecten in de buitenruimte in samenhang wordt geregistreerd en beheerd. Dit maakt het mogelijk om integrale analyses uit te voeren. Hiermee beschik je als bestuurder of manager over actuele, eenduidige en betrouwbare informatie, die je eenvoudig kunt combineren. Resultaat: meer en vooral betere inzichten om goede afwegingen te maken en besluiten te nemen. 

Dashboard: inzicht in de toegevoegde waarde

‘Je gaat het pas zien, als je het door hebt’, zei Johan Cruijff. Om bij te dragen aan die overtuigingskracht, ontwikkelden wij daarom een dashboard SOR. Deze tool biedt je snel inzicht in de toevoegde waarde van de SOR. En het helpt je om te sturen op de positie en de ambitie die je als organisatie wilt hebben.

Alles leren over de Samenhangende Objectenregistratie?