De vraag die ongetwijfeld iedereen al eens is gesteld: wat voor werk doe jij eigenlijk? Waar deze vraag ons voorheen werd gesteld door familie en vrienden op feestjes, dient deze zich nu, in de tijd van thuiswerken nog vaker aan. Want; kan jij wel vanuit huis werken met jouw baan? En zo ja, wat doe je dan?

Ik ben adviseur Duurzaamheid

Het antwoord ”Ik ben adviseur Duurzaamheid”, werkt daarbij vaak weinig verhelderend. Ja, er is ook in deze tijd van alles rondom duurzaamheid en klimaatverandering in het nieuws. Daarbij komen vaak allerlei vakinhoudelijke termen en verdragen voorbij, maar wat betekent het nou eigenlijk allemaal?

Een eenvoudige vraag waarop een concreet antwoord moeilijk is te geven, maar op ‘systeemniveau’ toch eenvoudig is te duiden: welke term of welk verdrag er ook genoemd wordt, uiteindelijk is alles gericht op het creëren en in stand houden van een leefbare wereld, nu én in de toekomst. Iets wat in de huidige omstandigheden misschien wel meer speelt dan ooit.

Zolang deze basis er is, worden er duurzame oplossingen gecreëerd en zorgen we voor een leefbare wereld in 2050 én ver daarna.


Marijke Frielink & Jeroen Mijs
Adviseurs Vergunningen & Procedures

Green deal, EU ETS of klimaatakkoord?

Op wereldwijd niveau wordt er onder andere gesproken over het Parijs akkoord, het Science-Based Targets initiatief, de Sustainable Development Goals en rapportage standaarden zoals GRI en CDP. Op Europees niveau zien we bijvoorbeeld de Green Deal, de European Energy Directive (EED) en het EU Emission Trading Scheme (EU-ETS). En op nationaal niveau onder andere het Nederlandse Klimaatakkoord, het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en het Rijksbrede programma Circulaire economie. Volg jij het nog? Geen zorgen, wij wel, want dát is dus ons werk!

Duurzaamheid encycolpedie

De focus van al deze initiatieven verschilt, vandaar dat ze allemaal verschillende termen gebruiken. Zo spreekt Nederland over CO2 neutraal maar het Parijs akkoord over klimaatneutraal. Op detail verschillen ze, maar zoals gezegd hebben ze allemaal hetzelfde doel: een leefbare wereld in 2050 en daarna. Zie je door de bomen het bos niet meer? Laat ons je helpen, met een encyclopedie waarin de meest voorkomende termen en verdragen worden toegelicht.

Qua concept maakt het dus eigenlijk niet eens uit welke je volgt: je hoeft er niet maar één strikt te volgen. De ene is niet ‘beter’ dan de ander. Dan weer gebruik je iets van Blue economy, dan weer iets van circulaire economie. De basis is het systeemdenken: werken met en binnen ecosystemen, oog houden voor verbindingen en het sluiten van cycli. Zolang deze basis er is, worden er duurzame oplossingen gecreëerd en zorgen we voor een leefbare wereld in 2050 én ver daarna.