14 december 2018 – Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group is voornemens om haar internationale positie te versterken met de overname van de Poolse entiteit van ingenieurs- en consultancybureau Tractebel. De overname wordt naar verwachting binnen enkele maanden afgerond.

Tractebel Polen

Ingenieurs- en consultancybureau Tractebel heeft ruim 25 jaar ervaring binnen de Poolse markt. Tractebel Polen is gespecialiseerd in thermische en hernieuwbare energie, energietransport en -distributie. Tractebel is onder meer intensief betrokken bij de ontwikkeling van de Poolse energiesector en heeft vestigingen in Katowice en Gdansk. Het bureau telt in Polen circa honderd medewerkers.

Het Poolse bedrijf gaat na de overname verder onder de naam Antea Group Polen.

Voor meer informatie

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. We combineren hoogwaardige kennis met een pragmatische aanpak. We maken oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. We opereren doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Zo anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 65 jaar.

Download hier het hele persbericht