Nederland is hard op zoek naar duurzame energiebronnen om de ambities uit het klimaatakkoord voor 2050 waar te maken. Hoewel de zon jaarlijks meer energie oplevert dan wij nodig hebben, beschikt Nederland niet over voldoende ruimte om samen met wind en zon in onze duurzame energievraag te voorzien. Ook overbrugging van productiemoment naar verbruiksmoment is een heikel punt.

Met een Solar Hydrogen Plant kunnen we zonne-energie omzetten in waterstof. In onderstaande video leggen we uit hoe.