Van 1 tot 7 februari 2021 is het de week van de Circulaire Economie. In dat kader vond ook de ‘Werksessie Grondstoffenhubs’ plaats, in samenwerking met provincie Fryslân en Vereniging Circulair Friesland. Op 2 februari deelden de provincie Fryslân vanuit het programma Grip op Grond en Antea Group een aantal geleerde lessen en tips voor een aanpak rondom de organisatie van een grondstoffenhub. Later werd er samen onderzocht wat er nodig is om grondstoffenhubs in Fryslân te organiseren. De sessie werd bijgewoond door verscheidene lokale gemeentes en enkele aannemers.

Wat zijn grondstoffenhubs?

Een grondstoffenhub is een opslag voor secundaire bouwmaterialen/producten, om deze later te toe te passen in andere bouw- of infrastructurele projecten. Monique van Alphen (Antea Group) gaf een presentatie in het kader van het opzetten van circulaire grondstoffenhubs en de stappen die daarbij komen kijken. Enkele aandachtspunten zijn het vooruitkijken op toekomstige grondstoffenstromen, het prioriteren van deze stromen op basis van waardes zoals CO2/MKI, een digitaal beheerssysteem voor grondstoffen en het opzetten van een businesscase voor de grondstoffenhub om de werkstappen en financiële haalbaarheid in kaart te brengen.

Daarnaast gaf Irene Robberegt (Antea Group) een toelichting over ‘ReSource’, een digitale toepassing voor het koppelen van de grondstofstromen voortkomend uit de sloopfase aan de programmering en bouwfase van andere projecten. Oogsten uit, o.a. de openbare ruimte, wordt zo mogelijk gemaakt.

Grip op Grond

Vanuit de provincie Fryslân gaven Anton van den Broek en Wiepkje Elsinga (tevens dagvoorzitter) een toelichting over Grip op Grond. Dit betreft een programma waarbij het efficiënt en strategisch organiseren van grondstromen centraal staat. Onderdeel is een succesvol uitgevoerde regionale digitale grondbank in Fryslân, een grondmarktplaats werkbaar via onder andere de kaart. Binnen de provincie is Grip op Grond een verplichte halte geworden voor iedereen die een grondvraag heeft of aanbod doet. Vele grondpartijen van klein tot heel groot zijn via die weg circulair toegepast!

Organiseren van grondstoffenhubs in Fryslân

Het laatste deel stond in het teken van brainstormen over de vormgeving van grondstoffenhubs in Fryslân. Hierin kwam naar voren dat er meer inzicht in beschikbare grondstoffen en volumes nodig is, evenals inzicht in wet & regelgeving waar rekening mee moet worden gehouden. Fryslân wil een voorbeeld nemen aan de aanpak van Antea Group rondom de grondstoffenhubs. Ook zijn de eerste stappen voor een toekomstige samenwerking met en tussen de Friese gemeente rondom circulair materiaalgebruik nu gezet. Zo worden straks in Fryslân de grondstoffen hergebruikt door de toepassing van grondstoffenhubs!